Grad Čakovec sudjeluje u provedbi projekta za mlade Europe Goas Local

Grad Čakovec sudjeluje u provedbi projekta za mlade Europe Goas Local

Mladi ljudi suočavaju se s većinom društvenih izazova u svojoj okolini, stoga je i potpora njihovoj dobrobiti i samostalnosti uglavnom organizirana na lokalnoj razini. U većini europskih zemalja, odgovornost za rad s mladima u velikoj mjeri počiva na lokalnim političkim i administrativnim strukturama jer su one najbliže mladoj populaciji.

Gradovi i općine na mnogo načina utječu na poboljšanje životnih uvjeta mladih – neki kroz podršku organizacijama za rad s mladima, a neki kroz aktivnosti koje sami provode.

Nacionalne agencije za program Erasmus+ i njihovi partneri odlučili su stoga započeti dugoročnu suradnju s ciljem poboljšanja kvalitete rada s mladima posebice kroz jačanje suradnje između različitih dionika u tom području, a u skladu s pravnim osnovama Erasmus+ programa.

Projekt strateškog partnerstva naziva „EUROPE GOES LOCAL – Supporting Youth Work at the Municipal Level“ predstavlja strateško partnerstvo u području mladih uz podršku Erasmus+ programa Europske unije. Projekt okuplja 26 nacionalnih agencija, Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, Europski forum mladih, Europsku agenciju za informiranje i savjetovanje mladih ERYICA i tri mreže zadužene za područje rada s mladima i lokalnu suradnju: POYWE – Professional Open Youth Work Europe, InterCity Youth network i DYPALL.

Projekt se temelji na nizu preporuka Vijeća ministara kao rezultat europske suradnje u području mladih te kao takav podržava provedbu istih. Belgijska nacionalna agencija JINT odgovorna je za sveobuhvatnu koordinaciju projekta na europskoj razini. Potpisivanjem Ugovora s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije u provedbu ovog projekta uključio se i Grad Čakovec.

Ciljevi projekta: podržati priznavanje i podizanje kvalitete rada s mladima kao dijela lokalne politike prema mladima, osnažiti europsku i međunarodnu dimenziju rada s mladima na lokalnoj razini,razviti strategije i mjere kojima će nacionalne agencije Erasmus+ programa podržavati rad s mladima te pridonijeti razvoju rada s mladima kroz Europsku suradnju u području mladih

Dvije su dimenzije provedbe projekta – europska i nacionalna.

Najveći doprinos projekta na europskoj razini je izrada Europske povelje o lokalnom radu s mladima koja treba predstavljati referentni oblik za svakodnevni rad s mladima te biti poveznica između politike i prakse rada s mladima.

Osim što daje svoj doprinos aktivnostima projekta na europskoj razini, Agencija za mobilnost i programe EU koordinira nacionalne aktivnosti i sastanke nacionalne radne skupine koju čine stručnjaci u području rada s mladima. Nacionalne aktivnosti za cilj imaju podržati jedinice lokalne i regionalne samouprave pri unaprjeđenju sustava podrške rada s mladima na lokalnoj razini i to kroz organizaciju osposobljavanja, mentoriranje te razne aktivnosti umrežavanja i uspostavljanja partnerstava na međunarodnoj razini.

Provedba projekta na lokalnoj razini podrazumijeva donošenje i izvršenje individualnog plana stvaranja poticajnog okruženja za rad s mladima.

Projekt Europe Goes Local provodi se od 2016. godine, a s početkom novog programskog razdoblja (2021.—2027.) otvoreno je novo poglavlje projekta u okviru kojega će se kroz različite aktivnosti svim dionicima rada s mladima na lokalnoj razini omogućiti osnaživanje i umrežavanje kako na europskoj tako i na nacionalnim razinama zemalja partnera na projektu. Cilj projekta je podizanje kvalitete rada s mladima u lokalnim zajednicama i osnaživanje europskih vrijednosti na lokalnoj razini.

Potpisivanjem Ugovora s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije u provedbu ovog projekta uključio se i Grad Čakovec. Treće izdanje nacionalnih aktivnosti u okviru projekta počelo je četverodnevnim osposobljavanjem pod nazivom Rad s mladima na lokalnoj razini, koje je održano u Slunju od 18. do 21. siječnja 2022. u organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Osposobljavanje u Slunju okupilo je 16 gradova iz cijele Hrvatske s ciljem podizanja kvalitete rada s mladima u svojim lokalnim zajednicama i osnaživanja europskih vrijednosti u lokalnom radu s mladima. Kao nit vodilju koristit će Europsku povelju u radu s mladima na lokalnoj razni, rezultat prve faze EGL projekta na europskoj razini koja predstavlja listu univerzalnih kvalitativnih načela za organizaciju rada s mladima na lokalnoj razini.

Tijekom četiri dana osposobljavanja predstavnici gradova usvojili su temeljne pojmove o radu s mladima, informirali se o sudjelovanju mladih u životu lokalne zajednice te su, kao temelj za daljnji rad, izradili individualne planove za stvaranje poticajnog okružja za rad s mladima u vlastitim zajednicama unutar kojih su osmislili nekoliko važnih strateških aktivnosti. Na spomenutom osposobljavanju sudjelovao je i predstavnik Grada Čakovca u projektu Igor Mesarić.

Grad Čakovec svojim će individualnim planom nastojati motivirati i osnažiti mlade za ostvarivanje vlastitih ideja i projekata kojima će se poboljšati njihov život u zajednici. Mladima u Čakovcu omogućit će se sudjelovanje u participativnom budžetiranju odnosno pružit će im se prilika da sami osmisle i provedu projekte koje smatraju važnima, što će im poslužiti kao osnova da u budućnosti budu aktivni inicijatori i (su)kreatori politika za mlade u svojoj sredini.

„Ovaj pristup, koji je individualiziran od samog početka te se planovi kreiraju na temelju postojećeg stanja i potreba svakog sudionika projekta, pokazao se korisnim za velik broj jedinica lokalne samouprava koje su do sada sudjelovale u nacionalnom konceptu aktivnosti“, rekla je Aleksandra Švast, voditeljica projekta u Hrvatskoj i dodala kako je cilj postići da planirane aktivnosti budu održive te da se kroz njih postigne dugoročnija podrška mladima i nakon što sudjelovanje gradova u projektu formalno završi.

Gradovi koji sudjeluju u trećem izdanju nacionalnih aktivnosti prethodno su odabrani na otvorenom pozivu za sudjelovanje EGL projektu: Belišće, Čakovec, Crikvenica, Donja Stubica, Gospić, Koprivnica, Križevci, Opatija, Ploče, Pula-Pola, Šibenik, Slatina, Umag – Umago, Vinkovci, Vrgorac i Zagreb.

U izradi, ali i provedbi planova gradovi će idućih godinu dana imati podršku dodijeljenih mentora – stručnjaka u području radu s mladima te članova nacionalne radne skupine projekta Europe Goes Local: Tajana Broz (bivša sudionica EGL projekta ispred Grada Pregrade), Anton Finderle (Grad Pazin), Lucija Kero (Grad Rijeka), Hrvoje Kovač (Grad Lepoglava), Marko Kovačić (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu), Aleksandra Lera (Udruga ZUM), Hrvoje Novak (Krapinsko-zagorska županija), Branimira Penić (Hrvatsko debatno društvo) i Mario Žuliček (Udruga gradova u RH).

 
 

Hia.com.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.