Uvjeti korištenja

U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.hia.com.hr te pripadajućeg sadržaja kao što su: tekst, fotografije, videosnimki, aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem web-servisa bez obzira na način korištenja, Korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu web-servisa u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja.

Artmedia obrt za PR i marketing pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web-servisa u svako doba, uključivo i pristup web-servisu, odnosno pravo da djelomično ili u potpunosti ograniči pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi Uvjeta korištenja.
Korištenjem sadržaja web-servisa Korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja te se obvezuje koristiti sadržaj isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.
Artmedia obrt za PR i marketing zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na portalu.

Sadržaj i usluge web-servisa
Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web-servisu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.
Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i softver zaštićeni su u skladu s odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu i Kaznenim zakonom. Zabranjeno je mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver web-servisa, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja Artmedia obrta za PR i marketing. Bilo kakvo reproduciranje, javno distribuiranje tekstova ili fotografija objavljenim na portalu Hia.com.hr nije dozvoljeno, osim ako su zadovoljeni ovi uvjeti:

Preneseni sadržaj ne smije biti veći od 700 znakova, uz obvezu poštivanja integriteta izvornog sadržaja.

- Podaci o izvoru/porijeklu i/ili autoru sadržaja ne smiju se objaviti u manjem opsegu nego što je to bilo u samom izvornom sadržaju,

- U slučaju prijenosa dijela sadržaja s portala Hia.com.hr potrebno je na kraju tekstualnog sadržaja izdvojiti direktni link koji vodi na izvorni sadržaj druge strane i koji omogućava otvaranje izvornog teksta u zasebnom prozoru web-pretraživača, na domeni nakladnika izvora uz napomenu „Ovdje pročitajte izvorni tekst“.

- Preneseni sadržaj mora zadržati cjelovitost u skladu s izvornim tekstom i ne smije se mijenjati smisao, primjerice, za vrijeme uredničkog kraćenja ili autorske slobodne interpretacije izvornika radi izbjegavanja nesporazuma u slučaju potrebe utvrđivanja porijekla informacije zbog preslobodne interpretacije izvornika, koji može biti drugačije protumačen u javnosti.

- Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu osim za osobnu uporabu izričito je zabranjena. Također, zabranjeno je korištenje web-servisa za komercijalne svrhe, kao i pristup sadržaju putem druge stranice ili portala putem linka ili na drugi sličan način koji omogućava da se stranice Hia.com.hr otvaraju unutar tuđe domene, portala ili stranice.
Nositelj svih prava iskorištavanja i ostalih prava na sadržaju web-servisa je Artmedia obrt za PR i marketing. Određeni sadržaj može preuzeti ili kreirati partner. Artmedia obrt za PR i marketing ne odgovora za ikoji oblik štete koji je nastao neovlaštenom i/ili nepravilnom uporabom i/ili zlouporabom web-servisa od strane Korisnika. U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver) web-servis Artmedia obrt za PR i marketing pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima.

Sadržaj koji kreiraju korisnici
Korištenjem web-servisa Korisnik pristaje da svaki sadržaj (primjerice: komentari, forumaške poruke, osvrti, kritike, recenzije tekstovi, fotografije, video i audio sadržaj, računalni kodovi i aplikacije) koji je učinio dostupnim na web-servisu ili ga je sam dostavio, Hia.com.hr može koristiti na način da ga može uređivati, prerađivati, ukloniti djelomično ili u cijelosti, modificirati, objaviti i/ili prenijeti na bilo koji način i u bilo kojem formatu.

Svaka takva objava smatra se sklapanjem pravnog posla bez plaćanja posebne naknade odnosno dragovoljnim ustupanjem sadržaja koji Hia.com.hr dalje može kreirati i koristiti za svoje potrebe. Pod sadržajem kreiranom od strane Korisnika podrazumijevaju se osobito: komentari, forumaške poruke, osvrti, kritike, tekstovi, recenzije, fotografije, video i audio sadržaj, ilustracije, karikature te audiovizualni sadržaj.

Izričito je zabranjeno korištenje Hia.com.hr web-servisa radi širenja govora mržnje, diskriminacije, vrijeđanjem ili prijetnjama te drugim vrstama napada bilo na korisnike ili autore tekstova, zabranjen je prostački govor, pisanje velikim slovima i spamanje, chatanje, copy-pastanje cijelih tekstova s drugih portala ili blogova i objavljivanje svakog drugog sadržaja koji vrijeđa nečiji osobni integritet ili javni moral.

Hia.com.hr pridržava pravo da takav sadržaj odmah ukloni sa svojih stramica.

Zaštita privatnosti i osobnih podataka
Hia.com.hr se obvezuje na poštivanje anonimnosti i privatnosti Korisnika web-servisa te će eventualno prikupljanje podataka koristiti isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima.

Hia.com.hr može prikupljati osobne podatke Korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-adresa samo ako ih Korisnik dragovoljno dostavi te se obvezuje da će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva Korisnika, kao i daljnjeg razvijanja što kvalitetnijeg pružanja svojih usluga.

Sve prikupljene podatke koristit će isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama Korisnika.
Registracijom ili kreiranjem korisničkog računa za pojedinu uslugu Korisnik daje suglasnost i privolu da se s njim kontaktira te da prima materijale i obavijesti vezane uz promotivne aktivnosti portala Hia.com.hr, s time da je u svakom trenutku može povući i od nje odustati kontaktiranjem na e-adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Opći uvjeti korištenja primjenjuju se u skladu s pravom Republike Hrvatske, a za slučaj spora isključivo je nadležan sud u Zagrebu.

Hia.com.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.