U Europskom parlamentu o pravu na popravak, suzbijanju nasilja nad ženama Konferencije, o budućnosti Europe

U Europskom parlamentu o pravu na popravak, suzbijanju nasilja nad ženama Konferencije, o budućnosti Europe

Od 20. do 23. studenoga u Strasbourgu će se održati plenarno zasjedanje Europskog parlamenta na kojem će sudjelovati zastupnica Sunčana Glavak.

Nova pravila EU-a za lakše i praktičnije popravke

Europski parlament u utorak će usvojiti pregovaračko stajalište o novim pravilima koja promiču pravo na popravak i održivije korištenje robe široke potrošnje. Rasprava o nacrtu zakona koji će potrošačima olakšati popravak neispravne robe čak i nakon isteka jamstva održat će se u ponedjeljak. Odbor ENVI prethodno je prihvatio mišljenje za koje je zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak bila zadužena kao izvjestiteljica. Glavak je u mišljenju izrazila podršku inicijativi prava na popravak te naglasila potrebu da se potrošačima omogući lakši, praktičniji i cjenovno pristupačniji popravak proizvoda, uz smanjenje otpada i jačanje sektora popravaka. Mišljenjem eurozastupnice Glavak nastoji se dodatno ojačati pravo na popravak izvan zakonskog jamstvenog roka, za potrošače i servisere, posebno u pogledu dostupnosti rezervnih dijelova i transparentnosti njihovih cijena, što je jedan od ključnih elemenata u postupku popravka. Prijedlog nadopunjuje druge aktualne inicijative EU-a koje slijede cilj Europskog zelenog plana za održivu potrošnju i kružno gospodarstvo (Ekološki dizajn i Osnaživanje potrošača za zelenu tranziciju).

Suzbijanje nasilja nad ženama

U četvrtak, povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koji se obilježava 25. studenoga, eurozastupnici će ocijeniti situaciju u EU-u, uz prisutnost predstavnika Komisije. Parlament je više puta isticao problem nasilja nad ženama i trenutno se nalazi u pregovorima s državama članicama o nacrtu zakonodavstva EU za suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Budućnost EU-a: O nacrtima prijedloga za reformu Ugovora

Zastupnici će u srijedu iznijeti nacrt izmjena temeljnih pravila EU-a, nastavno na Konferenciju o budućnosti Europe. Tekst uključuje prijedloge o reformi donošenja odluka u Uniji, kao i da Europski parlament stekne pravo zakonodavne inicijative te postane suzakonodavac za donošenje dugoročnog proračuna EU-a. Ostali prijedlozi dotiču se izbora predsjednika Komisije te sudjelovanja građana, među ostalim i putem EU referenduma. Također, traže se veće ovlasti EU-a u područjima kao što su okoliš i bioraznolikost, sigurnost i obrana, civilna zaštita, javno zdravstvo, energija i prekogranična infrastruktura.

Poboljšati radne uvjete za umjetnike i radnike u kulturnom i kreativnom sektoru

U izvješću o kojem će glasovati u utorak, zastupnici u Europskom parlamentu pozivaju na bolji pristup socijalnoj sigurnosti, međunarodnoj mobilnosti, pravednoj naknadi, kolektivnom pregovaranju i sprječavanju radnog zlostavljanja i diskriminacije za stručnjake koji rade u kulturnom i kreativnom sektoru.

Snažnija provedba prava djece

Obilježavajući Međunarodni dan prava djeteta, zastupnici će u ponedjeljak u Europskom parlamentu raspravljati o dobrobiti i zaštiti djece u Europi. Tema rasprave bit će i jačanje jamstva za djecu, dvije godine nakon što je ono usvojeno, a glasovanje je predviđeno za utorak. Dio iste rasprave bit će i smanjenje nejednakosti te promicanje socijalne uključenosti u razdobljima krize za djecu i njihove obitelji.

U EP-u o novim pravilima za ambalažu i ambalažni otpad

Europarlamentarci će u utorak raspravljati, a u srijedu usvojiti stajalište za pregovore s vladama članica EU-a o novim pravilima za smanjenje, ponovnu upotrebu i recikliranje ambalaže. Izvještaj Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI) obuhvaća brojne prijedloge, među kojima i onaj o zabrani prodaje vrlo laganih plastičnih vrećica, osim ako nisu neophodne iz higijenskih razloga, kao i da distributeri hrane i pića za van omoguće potrošačima korištenje vlastite ambalaže. Ambalaža predstavlja sve veći izvor otpada – ukupna količina u EU-u porasla je na 84 milijuna tona (188,7 kg po osobi) u 2021., a očekuje se da će ta brojka 2030. iznositi 209 kg ukoliko se ne uvedu dodatne mjere.

Ostale teme: Smanjenje regulatornog opterećenja za poticanje poduzetništva; politika proširenja

Zastupnici u Europskom parlamentu u ponedjeljak će raspravljati, a u utorak glasovati o zahtjevima EP-a za Konferenciju Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (COP28) koja će se od 30. studenoga održavati u Dubaiju. U utorak poslijepodne eurozastupnici će postavljati pitanja Komisiji o situaciji u pogledu provedbe obveze EU-a da Ukrajini do ožujka 2024. isporuči milijun komada artiljerijskog streljiva. Isti dan raspravljat će se i o Strateškom kompasu, a glasovanje je zakazano za četvrtak. U srijedu ujutro, zastupnici će raspravljati o humanitarnoj situaciji u Gazi, potrebi za oslobađanjem talaca i hitnim humanitarnim primirjem koje bi dovelo do prekida vatre te izgledi za mir i sigurnost na Bliskom istoku. U srijedu poslijepodne uslijedit će rasprava o smanjenju regulatornog opterećenja kako bi se potaklo poduzetništvo i tržišno natjecanje te rasprava o poticanju politike proširenja EU-a.

Hia.com.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.