Kerameiikon uputio poziv umjetnicima za sudjelovanje na izložbi u popratnom programu 54. Varaždinskih baroknih večeri

Kerameiikon uputio poziv umjetnicima za sudjelovanje na izložbi u popratnom programu 54. Varaždinskih baroknih večeri

Kerameiikon je ovih dana uputio poziv umjetnicima za sudjelovanje na izložbi „Doživjeti drukčije“ koja će se biti otvorena 21. rujna u popratnom programu VBV-a. Riječ je o višegodišnoja partnerskoj suradnja Kerameikona i Festivala „Varaždinske barokne večeri“. Evo detalja;  

Poziv za prijavu za sudjelovanje na tematskoj, međunarodnoj, žiriranoj izložbi suvremene keramike u sklopu 54. „Varaždinskih baroknih večeri“ - programski dio VBV-a “Total Baroque“. 

 „Doživjeti drukčije“ 
Vrijeme održavanja izložbe: 21. rujna do 23. studenoga.
Mjesto održavanja: KERAMEIKON-ova Galerija K10, Varaždin, Kukuljevićeva 10
Autorica koncepcije i kustosica izložbe: Višnja Slavica Gabout
Koordinacija i asistencija: Željka Bračko, Sanja Brezovec, Smiljana Brezovec Meštrić
Organizator izložbe: KERAMEIKON-HKU, Hrvatsko keramičarsko udruženje
Partner izložbe: Festival „Varaždinske barokne večeri“ /20.rujna do 2. listopada.2024.
Otvorenje izložbe: subota, 21.9.2024.u 18 sati
Rok za prijavu : petakm 23. kolovoz.do 23.59 sati
Koncepcija izložbe:
Bliža i dalja prošlost često su se u nova vremena nastojala kroz umjetničke pokrete i pravce oživjeti na nov način te interpretirati modificirano, u suglasju s novim pristupima, novom percepcijom, ili novim medijima. Odmjeravanja iskustava pritom su uvijek pronalazila paralele, obogaćujući priče, sjećanja, likovni tekst i značenjski kontekst. Keramičari koji sudjeluju u projektima vezanim uz „Varaždinske barokne večeri“ već se niz godina povezuju s barokom, istražujući ga i propitujući te oživljavajući i provlačeći njegova likovno-glazbena iskustva i njegove elemente kroz suvremeni likovni tekst u svojim djelima. Svake godine tako oni u velikoj godišnjoj izložbi kroz zadanu temu pričaju priču koja povezuje suvremenost i barok, prošlost i sadašnjost. Vizualnim jezikom pričaju priču koja zbližava ova dva udaljena razdoblja, postavljajući ih u intrigantni dijalog. U ovogodišnjem izdanju ovoga projekta barokni motivi i barokne forme ponovno postaju inspiracija koja doziva i gradi fantastične priče, a one se sad događaju na čudesnoj metafizičko-nadrealističkoj pozornici, na kojoj je preporučljivo koristiti rekvizite iz repertoara nadrealnoga i fantastičnoga. Premda su motivi uvijek na neki način zadani, vezani uz barok, oni ipak omogućuju niz interpretacija i modifikacija, a iznad svega maštovitu i kreativnu plovidbu kroz prostor i vrijeme; kroz snovitost i magičnost; kroz paralelnu opipljivo-neopipljivu stvarnost punu transformacija i transgresija gdje istodobno postoji i jučer i danas i sutra. Stvarnost gdje je zbilja zaogrnuta koprenom nestvarnosti, a forme funkcioniraju po nekoj svojoj povijesno-svevremenskoj zakonitosti. Predmetna opipljivost sad daje dojam stalne preobrazbe i uzbudljive morfološke transformacije. Pritom se događa i neminovna perceptivna re-konstrukcija, pa mi, ušavši u ovu novu prostorno-vremensku dimenziju svijet baroka sagledavamo – ponovno, iz jednog novog rakursa. Gledamo ga drukčije, novim pogledom i doživljavamo na svoj suvremeni – i zanimljiv način.
Višnja Slavica Gabout,
povjesničarka umjetnosti i likovna kritičarka

Uvjeti za prijavu:

Pravo prijave i sudjelovanja na izložbi imaju članovi KERAMEIKON-a koji su uredno podmirili članarine do 2023. i za 2024. godinu te počasni članovi,prijaviti se mogu i članovi ULUPUH-a, HDLU-a i ostalih strukovnih udruga, sukladno statutu Kerameikona, prijavljuju se recentni, neizlagani radovi nastali u 2024., Radovi koji se prijavljuju bit će žirirani od strane Umjetničkog savjeta Kerameikona, na način i u skladu s 32. i 33. člankom Statuta Kerameikona.
Autori koji su članovi Umjetničkog savjeta Kerameikona ne mogu se prijaviti na žiriranje, ali mogu izlagati kao gosti izložbe, na poseban poziv i u selekciji kustosice izložbe. Na izložbi mogu, kao gosti izložbe, izlagati i autori na poseban poziv Umjetničkog savjeta KERAMEIKON-a i njihovi radovi neće prolaziti postupak žiriranja. Svi prijavljeni radovi će biti žirirani preko fotografija, koje trebaju biti snimljene iz najmanje tri osnovna kuta gledanja. Ako autori smatraju za potrebno, mogu uz fotografije priložiti i skice. Svaki autor na žiriranje može prijaviti do 3 rada
uvjet za prijavu radova za ovu izložbu je suvremeni pristup, pa se autori pozivaju da se izraze na suvremen i kreativan način, u duhu suvremene umjetnosti, izbjegavajući utilitarnost i dekorativnost, fokusirajući se na: keramičku ploču (zidnu ili samostojeću), reljef, skulpturu, objekt, skulpturalnu kompoziciju, asamblaž (zidni ili prostorni), ready-made i instalaciju.Radovi trebaju biti realizirani primarno u keramičkom mediju (svim vrstama keramike i u porculanu) i tretirani prema izvedbenim pravilima keramičke struke, ali uz to je dozvoljena i primjena eksperimentalnih materijala i tehnika, kao i maštovite sinergije s drugim medijima i materijalima. Izložba će biti popraćena adekvatnim katalogom sa stručnim tekstom te s e-pozivnicom i plakatom, a uz nju će biti snimljen i video-film (suradnja: Foto-agencija Sjever), koji će se reproducirati na YouTube kanalu, društvenim mrežama i aplikacijama, pa autori koji sudjeluju uplaćuju donacije: Redovni članovi Kerameikona: 15 EUR, umirovljenici: 10 EUR, počasni članovi Kerameikona: ne plaćaju, Svi ostali ostali: 25 EUR.
Donacija se uplaćuje na IBAN br. HR8524840081102552617/HKU Kerameikon, Križanićeva 13, Varaždin/model i poziv na broj HR00 i OIB uplatitelja/opis plaćanja: donacija „Za izložbu DOŽIVJETI DRUKČIJE, 2024“. Donacija se uplaćuje nakon selektiranja i uplaćuju je autori čiji su radovi prošli selekciju
Način prijave:
Radovi se prijavljuju elektronskim putem i za to je potrebno najkasnije do gore navedenog roka:
Ispuniti Prijavnicu (u prilogu) i poslati je na e-adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Na iste e-adrese (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ) poslati fotografije rada/radova koji se prijavljuju. Fotografija/fotografije treba/trebaju biti u jpg ili tif formatu, CMYK mode, u rezoluciji već pripremljenoj za tisak: ne manjoj od 300 dpija, oko 3000 pixela duža strana fotografije (veličina min 2 MB). - Molimo Vas da fotografiju/fotografije rada/radova imenujete istim nazivom kojeg ćete navesti u Prijavnici, kako bismo mogli povezati fotografiju i opis u Prijavnici. Poruku naslovite „Za izložbu DOŽIVJETI DRUKČIJE,2024.“.
MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE ROKA!

 O rezultatima žiriranja svi autori biti će pismeno obaviješteni

najkasnije do 26.8.2024.

 Predajom prijavnice i slanjem fotografija autor garantira vlasništvo na svim pravima za njihovo objavljivanje. Ovom prijavom također svi autori odobravaju da se predani materijali (fotografije i rukopisi) smiju koristiti u svrhu promidžbe ove izložbe.

 KERAMEIKON ne preuzima obvezu produkcije i opreme radova za izložbu, niti transporta radova (dopreme u galeriju i otpreme nakon izložbe).

 Odabrani autori dostavljaju selektirane radove u galeriju osobno (ukoliko žive i rade u Varaždinu i okolici), ili ih šalju na svoj trošak nekom od odabranih paketnih distribucija. O tome slijedi info uz obavijest o žiriranju.

 Radujemo se suradnji!

 Za KERAMEIKON – HKU:

Željka Bračko, predsjednica

 PRIJAVNICA

Hrvatsko keramičarsko udruženje/Croatian Ceramic Association

www.kerameikon.com

Grupni član Međunarodne akademije za keramiku IAC, Ženeva

Group member of IAC, International Academy of Ceramics, Geneva

Predsjednica Kerameikon-a/President of Kerameikon: Željka Bračko

Sjedište: Križanićeva 13, 42000 Varaždin, Hrvatska /Croatia

Izložbeni prostor: GALERIJA K10, Kukuljevićeva 10, Varaždin, Hrvatska/Croatia

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

   CERAMICA MULTIPLEX 2024

PRIJAVNICA

za tematsku, međunarodnu, žiriranu izložbu suvremene keramike

 u sklopu 54. „Varaždinskih baroknih večeri“ - programski dio VBV-a “Total Baroque“ (višegodišnja partnerska suradnja Kerameikona i Festivala „Varaždinske barokne večeri“)

 

„Doživjeti drukčije“


21.9.- 23.11. 2024. / Galerija K10, Varaždin, Kukuljevićeva 10


Ime i prezime autora/autorice: 

Kontakti za komunikaciju tijekom pripreme izložbe

Adresa

Telefon

E-mail 

Kontakti za objavu u katalogu/deplijantu (po želji: adresa, e-mail, tel, mobitel, web...)

Podaci o radu/radovima koji se prijavljuju (moguće je prijaviti do tri (3) rada)

  1. Naziv rada:   

Godina izrade:  

Materijal i tehnika: 

Dimenzije rada u cm (2D:visina x dužina;  3D: visina x dužina x dubina):  

Autor fotografije:  

Oprema potrebna za izlaganje rada:

 

  1. Naziv rada:

Godina izrade:

Materijal i tehnika:

Dimenzije rada u cm (2D:visina x dužina;  3D: visina x dužina x dubina):

Autor fotografije:

Oprema potrebna za izlaganje rada:

 

  1. Naziv rada:

Godina izrade:

Materijal i tehnika:

Dimenzije rada u cm (2D:visina x dužina;  3D: visina x dužina x dubina):

Autor fotografije:

Oprema potrebna za izlaganje rada:

 

Kratka biografija autora/autorice :

Ispunjenu prijavnicu i fotografiju/fotografije rada/radova poslati na mail-adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Fotografija/fotografije treba/trebaju biti u jpg ili tif formatu, CMYK mode-u, u rezoluciji već pripremljenoj za tisak: ne manjoj od 300 dpija, oko 3000 pixela duža strana fotografije (veličina min 2 MB). - Molimo Vas da fotografiju/fotografije rada/radova imenujete istim nazivom kojeg ćete navesti u Prijavnici, kako bismo mogli povezati fotografiju i opis naveden u Prijavnici. Poruku naslovite „Za izložbu DOŽIVJETI DRUKČIJE, 2024..“

Predajom prijavnice i slanjem fotografija autor garantira vlasništvo na svim pravima za njihovo objavljivanje. Potpisom i predajom prijavnice svi autori odobravaju da Kerameikon predane materijale smije koristiti u svrhu promidžbe izložbe. U druge svrhe oni se neće koristiti.

Mjesto i datum: Potpis autora/autorice:
Hia.com.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.