Akt o slobodi medija: Parlament za snažniju zaštitu novinara i medijskih kuća

Akt o slobodi medija: Parlament za snažniju zaštitu novinara i medijskih kuća

Naglasci - Države članice obvezne su zaštititi medije od upletanja, Zabrana upotrebe špijunskog softvera protiv novinara, Transparentnost vlasništva nad svim medijima, Pravedna raspodjela državnog oglašavanja.

U kontekstu rastućih prijetnji slobodi medija i održivosti medijskog sektora, zastupnici su donijeli stajalište o propisu koji će ojačati transparentnost i neovisnost medija u EU-u.

Svojim stajalištem o Europskom aktu o slobodi medija, koje je prihvaćeno s 448 glasova za, 102 protiv i 75 suzdržanih, Parlament želi obvezati države članice da osiguraju medijski pluralizam i zaštite medije od državnog, političkog, gospodarskog ili privatnog upletanja. Zastupnici žele zabraniti sve oblike upletanja u uredničke odluke medijskih kuća te spriječiti vanjski pritisak na novinare, primjerice prisiljavanje novinara na otkrivanje izvora, pristupanje šifriranim sadržajima na njihovim uređajima ili njihovo nadziranje špijunskim softverom. Prema njihovu mišljenju, upotreba špijunskog softvera bila bi opravdana samo u krajnjoj nuždi, o čemu bi se odlučivalo od slučaja do slučaja, te ako je naloži neovisno pravosudno tijelo u okviru istrage teških zločina, npr. terorizma ili krijumčarenja ljudi.

Transparentnost vlasništva
Kako bi ocijenio njihovu neovisnost, Parlament želi obvezati sve medije, uključujući mikropoduzeća, na objavu informacija o vlasničkoj strukturi. Zastupnici također žele da mediji, uključujući internetske platforme i tražilice, prijavljuju sredstva koja su uprihodili od državnog oglašavanja te državnu financijsku potporu. Time su obuhvaćena i sredstva iz zemalja koje nisu članice EU-a.

Odredbe protiv proizvoljnih odluka velikih platformi
Kako odluke vrlo velikih internetskih platformi o moderiranju sadržaja ne bi negativno utjecale na slobodu medija, zastupnici traže uspostavu mehanizma za upravljanje nalozima za uklanjanje sadržaja. Naime, smatraju da bi platforme prvo trebale obraditi naloge kako bi razlikovale neovisne medije od izvora koji nisu neovisni. Medije bi zatim trebalo obavijestiti o namjeri platforme da ukloni ili ograniči njihov sadržaj s rokom od 24 sata za odgovor. Ako nakon isteka tog roka platforma i dalje smatra da medijski sadržaj ne zadovoljava njezine uvjete, može ga ukloniti, ograničiti ili slučaj uputiti nacionalnom regulatoru na donošenje konačne odluke bez odgađanja. Ali ako medij koji nudi sadržaj smatra da odluka platforme nije utemeljena i da se njome potkopava sloboda medija, ima pravo slučaj prijaviti tijelu zaduženom za izvansudsko rješavanje sporova (posrednik, ombudsman, odbor za žalbe...).

Gospodarska održivost
Države članice dužne su osigurati da javni mediji raspolažu odgovarajućim, održivim i predvidljivim financijskim sredstvima dodijeljenima kroz višegodišnje proračune, kažu zastupnici.

Kako bi se osiguralo da medijske kuće ne postanu ovisne o državnom oglašavanju, predlažu ograničenje sredstava koja se dodjeljuju pojedinoj medijskoj kući, internetskoj platformi ili tražilici u svrhe javnog oglašavanja na 15 % ukupne svote koju je neko tijelo u državi članici odvojilo za oglašavanje. Usto zahtijevaju i da kriteriji za raspodjelu javnih sredstava budu javno dostupni.

Neovisno tijelo EU-a za medije
Parlament također traži da Europski odbor za medijske usluge, novo tijelo koje će biti osnovano na temelju Akta o slobodi medija, bude pravno i funkcionalno neovisan o Komisiji te da ima ovlasti djelovati odvojeno od nje. Zastupnici zagovaraju da odbor savjetuje neovisna „stručna skupina” koja bi predstavljala medijski sektor i civilno društvo.

Izjava
„Ne smijemo zanemariti zabrinjavajuće stanje slobode medija diljem svijeta, jer to je trend koji utječe i na Europu", izjavila je izvjestiteljica Sabine Verheyen (EPP, Njemačka) uoči glasanja. Naglasila je da mediji „nisu bilo kakva djelatnost. Osim gospodarske dimenzije, mediji doprinose obrazovanju, kulturnom razvoju i uključivosti u društvu. Uz pomoć njih štite se temeljna prava kao što su sloboda izražavanja i pristup informacijama.” Izvjestiteljica je istaknula da su zastupnici europskim Aktom o slobodi medija postigli „važnu zakonodavnu prekretnicu za očuvanje raznolikosti i slobode našeg medijskog okruženja i naših novinara” te poduzeli „važan korak u zaštiti naših demokracija”.

Sljedeći koraci
Sada kada je Parlament usvojio svoje stajalište mogu započeti pregovori s Vijećem (koje je svoje stajalište usuglasilo u lipnju 2023.) o konačnoj verziji Akta.

 

Hia.com.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.