Ravnatelj Bolnice Čakovec, Igor Šegović, dr. med. - Možemo se pohvaliti uspjesima na svim odjelima, nažalost premalo se o njima priča i piše

Ravnatelj Bolnice Čakovec, Igor Šegović, dr. med. - Možemo se pohvaliti uspjesima na svim odjelima, nažalost premalo se o njima priča i piše

Ravnatelj Županijske bolnice Čakovec Igor Šegović, dr. med. spec. pedijatrije, subspec. dječje gastroenterologije govori o čakovečkoj bolnici koja je u 2022. godini obilježila 100. obljetnicu - o izvrsnim rezultatima koje zahvaljujući kontinuiranim ulaganjima Međimurske županije kao osnivača te podršci Ministarstva i sve boljoj opremljenosti i stručnim kadrovima ostvaruje u najnovije vrijeme. U ovom razgovoru dr. Šegović na kraju naglašava da je od svega najvažnije da se svi projekti dalje razvijaju i da se poštuju specifične potrebe lokalnog stanovništva za zdravstvenom zaštitom, a što je još važnije da odnosi djelatnika unutar bolnice budu na visokoj razini poštovanja jer će tek tada djelatnik moći sebe dati u odnos s pacijentom. - Osobno kao pedijatar i osoba koja potiče 24 satni smještaj roditelja uz bolesno dijete na odjelima pedijatrije, dječje kirurgije te ORL odjelu volio bih da to i dalje ostane mogućnost za roditelja i to kao i do sada potpuno besplatna. Do sada se taj besplatan smještaj osiguravao zahvaljujući bolnici i Županiji - ističe. Naš je razgovor bio iznimno zanimljiv i inspirativan, onakav kakav je i sam dr. Šegović kao osoba i liječnik usmjeren na pacijenta i prije svega čovjeka.

- Molimo da nam se u uvodu najprije ukratko predstavite, recite nam nešto o vašem školovanju, tijeku karijere i predstavite svoju ideju upravljanja bolnicom?

Rođen sam u Čakovcu gdje sam i pohađao Gimnaziju Josipa Slavenskog nakon čega sam završio Medicinski fakultet u Zagrebu. Nakon fakulteta uslijedio je rad na Zavodu za hitnu medicinu Čakovec te potom prelazak u Županijsku bolnicu Čakovec te specijalizacija iz pedijatrije i na kraju subspecijalizacija iz dječje gastroenterologije. Uz posao pedijatra obavljao sam posao Pomoćnika ravnatelja za kvalitetu, a od 1. lipnja 2021. sam na poziciji ravnatelja Županijske bolnice Čakovec. Zahvalan sam osnivaču i Upravnom vijeću ŽB Čakovec što su mi dali priliku da budem ravnatelj bolnice koja je ne samo lijepa izvana već u kojoj rade vrijedni i marljivi ljudi kojima je pacijent na prvom mjestu. Uvijek mi je želja bila poboljšati uvjete smještaja i rada u bolnici, a naročito na odjelu pedijatrije i ponosan sam što smo to uspjeli. Ništa ne bi bilo moguće bez suradnika s kojima sam okružen te djelatnika koji sve poslove i ideje potom razrađuju i odrađuju.

Usudio bih se reći da smo ostvarili više od planiranog jer nas je duže vrijeme pratila COVID pandemija pa smo u jednom trenutku imali više od polovice bolničkih kapaciteta zauzeto sa COVID pacijentima. Cijelo to vrijeme planirali smo, pripremali projekte, razgovarali, pregovarali te sada provodimo projekte. Obilježili smo 100 godina postojanja bolnice u Međimurju te tim povodom izdali monografiju „Stoljeće bolnice u Čakovcu 1922.-2022.“ Bolnica sada zapošljava više od 1000 ljudi, a svakim danom potrebe za djelatnicima na svim odjelima su sve veće jer svi žele pružiti još kvalitetniju zdravstvenu skrb i zaštitu. Medicina i zdravstvena zaštita su se naveliko promijenili i ukoliko želimo pratiti moderne smjernice tada to mora biti praćeno i zapošljavanjem kvalitetnog kadra. Postoji interes liječnika za rad u našoj ustanovi, a medicinskih sestara je nažalost općenito premalo na tržištu rada, ali javljaju nam se medicinske sestre iz drugih ustanova sa željom za rad kod nas.

 

Energetska obnova i obnova odjela dječje kirurgije i odjela Pedijatrije

- Koje su nedavne investicije provedene u bolnici i kako će one pridonijeti smanjenju troškova energenata, ali i poboljšanju kvalitete zdravstvenih usluga za pacijente?

Županijska bolnica Čakovec uz pomoć Međimurske županije kao svog osnivača te Ministarstva zdravstva neprestano ulaže u poboljšanje uvjeta rada za svoje djelatnike te kvalitete pružanja zdravstvene zaštite za pacijente. Posljednja završena investicija bila je energetska obnova Županijske bolnice Čakovec nakon čega bolnica izgleda ljepše izvana, ali ono što je još važnije je da je učinjeno niz promjena unutar bolnice koje će pridonijeti poboljšanju energetske učinkovitosti te smanjenju troškova za energente. Prije tog projekta završeni su projekti potpune rekonstrukcije odjela abdominalne i dječje kirurgije čime su uvjeti smještaja i rada na tom odjelu na kojem se liječe i djeca znatno poboljšani. Obnovljen je veći dio odjela pedijatrije koji sada pruža uvjete smještaja i rada na najvišoj razini. Trenutno se radi niz projekata koji će pridonijeti poboljšanju zdravstvenih usluga za pacijente. Upravno vijeće bolnice i osnivač neprestano nas potiču na nove projekte kojima bolnica postaje još bolja.

- Možete li opisati glavne odjele i specijalizacije u bolnici, čime se možete pohvaliti i  kako osiguravate dovoljno stručnog osoblja za svaki odjel? 

Možemo se pohvaliti uspjesima na gotovo svima odjelima. Nažalost premalo se o njima priča i piše jer su često naši djelatnici skromni i ne žele se hvaliti i to smatraju svojim poslom. Uspjeh je kada se cijela bolnica udruži u borbi protiv pandemije te ju uspješno riješi na dobrobit naših pacijenata. Bilo bi nepošteno nekog posebno izdvajati jer svaki odjel, svaki djelatnik na svoj način doprinosi radu cijele bolnice. Usmjerujemo se na najslabije karike, tamo gdje nedostaje osoblja, tamo gdje nedostaje opreme te po brzom postupku pokušavamo riješiti takve situacije.

Ukoliko pak inzistirate da nekog izdvojim uvijek se volimo pohvaliti odjelom interventne kardiologije gdje liječnici spašavaju živote osobama koji dožive srčani udar ili imaju potrebu npr.za pacemakerom. Naši kirurzi i ortopedi svakodnevno izvode niz kompliciranih operacija te im dolaze pacijenti iz cijele zemlje. Odjel interne medicine je neprestano ispunjen do zadnjeg mjesta i više ali djelatnici se trude dati sve od sebe da pacijentima bude što ugodnije. COVID pandemija je pokazala kako u cijeloj zemlji i svijetu nedostaje infektologa pa tako i u našoj bolnici odjel infektologije počiva na trudu i entuzijazmu jednog infektologa i nekoliko specijalizanata te primarijusu vanjskom suradniku. Odjel anesteziologije osigurava pružanje intenzivne skrbi te operativnih zahvata zahvaljujući anesteziolozima ali i vanjskih suradnika – umirovljenih liječnika koji puno pomažu. Odjel pedijatrije pruža 24 satnu skrb za pacijente te putem hitne pedijatrijske ambulante često cijelu noć bude puna čekaonica bolesne djece kojima treba pomoć. Osim medicinskih sestara i liječnika u bolnici rade rijetko spomenuti inženjeri radiologije, laboranti, primalje te nezdravstveni djelatnici jer bez zajedničkog i udruženog djelovanja svih navedenih bolnica ne može funkcionirati.

Nove investicije - zgrada s tri laboratorija, a potom i proširenje nekih odjela

- Postoje li planovi ili ima li potrebe za proširenje ili reorganizaciju odjela kako bi se bolje udovoljilo potrebama pacijenata?

Da bi bolnica mogla kvalitetno funkcionirati potrebno je imati laboratorije. ŽB Čakovec ima tri laboratorija sa kvalitetnim djelatnicima koji odrade na tisuće vađenja krvi i izdavanja nalaza uz maksimalnu ljubaznost, točnost i efikasnost. Stoga smo odlučiti da idemo u projekt izgradnje potpuno nove zgrade u kojoj bi bila smještena sva tri laboratorija. Time bi uvjeti rada bili poboljšani a pacijentima sve olakšano jer bi na jednom mjestu učinili više pretraga. Naravno zgrada će biti povezana s bolnicom putem sustava zračne pošte. U tijeku su završne koordinacije za izradu projektne dokumentacije za novu zgradu laboratorija u kojem će biti smješteni kliničko biokemijski laboratorij, transfuziološki laboratorij te patološki citološki laboratorij. Najviše se tom projektu vesele sami djelatnici koji bi se tim projektom trebali preseliti iz dosadašnjih podrumskih prostora u lijepe nove prostore. Potrebno je razmišljati o proširenju kapaciteta odjela infektologije te odjela interne medicine obzirom na sve duži životni vijek te sve veći broj hospitalizacija osoba starije životne dobi, a i povijest je pokazala da iznenada dođe do pojave neke nove zarazne bolesti koja potom zahtjeva brzu reorganizaciju prostora i kadrova.

Potreban nam je novi CT uređaj, endoskopski stup za gastroskopije i kolonoskopije i druga oprema

 - Je li opremljenost bolnice u smislu medicinske opreme, dijagnostičkih alata i tehnologije na razini koja je danas potrebna, po čemu se ističete i što je još planirate učiniti da poboljšate kvalitetu usluge i skrb o pacijentima?

Bolnica Čakovec ima puno dobre i kvalitetne opreme, no u današnje vrijeme ukoliko želite slijediti modernu medicinu i pružati uslugu na visokoj razini trebate imate veliku količinu novaca za zanavljanje opreme, servisiranje postojeće opreme te nabavku nove opreme. U našoj bolnici jako se razvija kardiologija a da bi se ona razvijala osim kvalitetnog kardiologa morate imati kvalitetne uređaje poput UZV aparata, CT uređaja. UZV uređaji sada stoje već i preko milijun kuna ili 150.000 eura, CT preko 6-7 milijuna kuna ili oko milijun eura. Sami servisi i održavanje opreme su jako skupi tako da uvijek nedostaje sredstava za najnovije uređaje pa tu sve bolnice u Hrvatskoj jako balansiraju. Želja nam je sada nabaviti novi CT uređaj što nam je obećano od strane Ministarstva zdravstva, potom nabavka novog „tunela za pranje rublja“ što stoji oko 5-6 milijuna kuna.

Moramo nabaviti novi endoskopski stup za gastroskopije i kolonoskopije jer smo svjedoci velikog broja novootkrivenih tumora probavnog sustava a liste čekanja su posvuda prevelike. Imamo dobar MR uređaj, odlično opremljen i ekipiran odjel fizikalne medicine i rehabilitacije, centralnu dnevnu bolnicu sa kemoterapijom, a na temelju kvalitetnih djelatnika možemo planirati daljnji razvoj. U tijeku su koordinacije za projekt za obnovu i novu namjenu zgrade Feštetić koja će postati novi centar palijativne medicine s nastavnim dvoranama te istraživačkim centrom. U planu je uređenje okoliša tj. parka bolnice s rekonstrukcijom kanalizacijske mreže da se spriječe poplave tijekom vremenskih nepogoda.

- Koliko pacijenata zbrinete kroz godinu i u čemu ste najbolji, znamo i da su godinama trudnice iz Varaždina dolazile roditi u vaše rodilište, ima li nešto slično i danas i na drugim odjelima odnosno je li to još uvijek tako?

U 2022. godini, u našoj je ustanovi bilo hospitalizirano 14.500 pacijenata, a prosječna duljina ležanja bila je 5,6 dana. Putem polikliničko-konzilijarne zdravstvene zaštite obavljeno je 558.000 posjeta. Pritom 15% od ukupno obrađenih pacijenata u našoj Ustanovi dolazi iz drugih županija. U prošloj godini obavljena je 3.321 velika operacija od čega je 650 bilo ortopedskih, te 3.013 operacije putem jednodnevne kirurgije od čega se 1.032 operacije odnosi na operaciju katarakte. Na djelatnosti Interventne kardiologije obavljeno je 950 koronarografija te 560 perkutanih koronarnih intervencija. Kroz OHBP je u 2022. godini prošlo više od 42.800 pacijenata, što je u prosjeku više od 110 pacijenata dnevno. Ove su brojke zaista impresivne i potrebno je zadržati djelatnike koji odrađuju te pretrage jer bi takve djelatnike voljela imati bilo koja Klinika ili privatna ustanova. Stoga je potrebno podržavati i donositi mjere koje bi takve ljude privukla i zadržala u našoj zajednici. U našu bolnicu su dobrodošli pacijenti iz svih županija no isto tako apeliram na druge bolnice da se isto tako odnosi prema Međimurcima koji pomoć potraže u drugim bolnicama.

- Kako se financira i osigurava redovno održavanje opreme i zamjena zastarjele opreme kako bi se osigurala bolja učinkovitost u dijagnosticiranju?

Redovno održavanje opreme financira se najvećim djelom iz decentraliziranih sredstava u zdravstvu kao i iz redovnih sredstava poslovanja, te manjim dijelom od prihoda dobivenih od osiguranja po prijavljenim štetama za osiguranu opremu. Nova oprema nabavlja se po hitnosti prioriteta, također jednim djelom iz decentraliziranih sredstava u zdravstvu, a jednim dijelom iz vlastitih sredstava. Moram se zahvaliti i tvrtkama, gradovima, općinama, udrugama i raznim fizičkim osobama koji pomažu našu bolnicu putem donacija. Međimurci vole svoju bolnicu.

U našoj bolnici svakodnevno analiziramo liste čekanja 

 - Kakve su liste čekanja za različite medicinske usluge na koje se usluge najduže čeka i zašto?

Liste čekanja su problem u cijelom svijetu i svi se nose sa sličnim problemima. Pritisak pacijenata je razumljivo sve veći obzirom na nedavnu zatvorenost zdravstvenog sustava. Sve bolesti je potrebno otkriti što ranije jer se tada mogu učinkovitije liječiti. Razumljivo je stoga da svaka lista čekanja koliko god ona bila nije dobra. U našoj bolnici svakodnevno analiziramo liste čekanja i pokušavamo ih smanjiti sukladno našim mogućnostima. Cilj Ministarstva zdravstva je da se na nijednu pretragu ne čeka duže od 250 dana. U našoj ustanovi se obavlja veliki broj pretraga koji je na nekim radilištima i veći od ugovorenog, na pretrage se mogu upisati pacijenti iz bilo koje županije što ponekad povećava listu pretraga za pretragu koja se u našoj bolnici radi, a npr. u nekoj drugoj ustanovi ne radi.

 - Postoje li strategije za smanjenje vremena čekanja te kako komunicirate s pacijentima u vezi lista čekanja i pružate li transparentne informacije o očekivanom vremenu čekanja?

Naše su mogućnosti smanjiti liste čekanja na način da povećamo rad na način povećanja broja prekovremenih sati (što je opet ograničavajući faktor radi Zakona), dovođenja novih liječnika gotovih specijalista i vanjskih suradnika, zadržavanje postojećih djelatnika, organiziranje dodatnog rada popodne i vikendom, otvaranje novih radilišta. Ovdje je potrebna suradnja sa primarnom i tercijarnom zdravstvenom zaštitom te pridržavanje smjernica za slanje pacijenata za slanje na pretrage. Najveća lista čekanja je trenutno za pretragu doppler krvnih žila a veliki broj rezultata te pretrage je uredan što znači da treba djelovati na smanjenje upućivanja odnosno upućivati pacijente sa pravom indikacijom za pretragu. Isto tako svakodnevno smo svjedoci nedolaska pacijenata na naručene termine pretraga. Npr.za ultrazvuk srca analizom je utvrđeno da 9 posto naručenih pacijenata ne dođe na termin. Naši su djelatnici zvali pacijente koji nisu došli te su se tada pravdali da su zaboravili ili su imali drugi posao. Na taj se način uzme termin nekome kome je doista potreban ukoliko se ne odgodi termin pretrage.

 - Postoje li inicijative za poboljšanje pacijentovog iskustva, imate li pritužbi i kako ih rješavate?

Svakodnevno se poduzimaju mjere i koraci za poboljšanje iskustva pacijentu. Pridržavamo se svih mjera iz Zakona o zaštiti prava pacijenata. Imamo formiranu Jedinicu za kvalitetu koja svaku pritužbu i pohvalu detaljno analizira te s Upravom bolnice donosi mjere kojima nastojimo poboljšati uvjete i kvalitetu skrbi za pacijente i uvjete rada za djelatnice bolnice. Svaka se pritužba riešava na našoj razini, vjerojatno ne uvijek na obostrano zadovoljstvo, ali nijedna ne završi zaboravljena u nekoj ladici. Pokazalo da se većina pritužbi može riješiti na „licu mjesta“ dobrom obostranom komunikacijom. Nažalost djelatnici su ponekad izloženi verbalnim i fizičkim napadima što većinom ni ne prijave nego smire situaciju, ali pozivamo sve da se prema zdravstvenim djelatnicima ponašaju sa poštovanjem jer je u današnje vrijeme teško raditi smjene od 12 ili 24 sata te pri tom stalno ostati nasmijan i smiren.

Što mislite o odnosu države prema vašoj zdravstvenoj ustanovi i osnivaču - Međimurskoj županiji?

Bolnica Čakovec je u ovom trenutku (rujan 2023.) u vlasništvu Međimurske županije, a od nove godine na snagu stupa novi Zakon o kojem se puno raspravlja u javnosti. Međimurska županija cijelo vrijeme potiče razvoj zdravstvene zaštite koja se razvijala sukladno potrebama lokalnog stanovništva. Zahvaljujući Međimurskoj županiji bolnica sada izgleda reprezentativno, ima mnoge obnovljene odjele te odjel interventne kardiologije, najmoderniji odjel fizikalne medicine, moderne kirurške sale, besplatan smještaj za roditelje hospitaliziranog djeteta na odjelu pedijatrije, dječje kirurgije, ORL odjelu itd. Uvijek se to radilo suradnji s centralnom državom koja je pomogla sukladno mogućnostima. S Ministarstvom zdravstva i Ministrom prof. Berošom imamo dobar odnos, odobravaju se tražena zapošljavanja.

Trenutno bi nam pomoglo odobrenje nekih specijalizacija jer imamo mlade liječnike koji su zainteresirani za rad u našoj ustanovi. Najvažnije je da se svi projekti dalje razvijaju i da se poštuju specifične potrebe lokalnog stanovništva za zdravstvenom zaštitom, a što je još važnije da odnosi djelatnika unutar bolnice budu na visokoj razini poštovanja jer će tek tada djelatnik moći sebe dati u odnos s pacijentom. Osobno kao pedijatar i osoba koja potiče 24 satni smještaj roditelja uz bolesno dijete na odjelima pedijatrije, dječje kirurgije te ORL odjelu volio bih da to i dalje ostane mogućnost za roditelja i to kao i do sada potpuno besplatna. Do sada se taj besplatan smještaj osiguravao zahvaljujući bolnici i Županiji. Imamo lijepu suradnju sa susjednim bolnicama čiji ravnatelji dr. Poljak u OB Varaždin i kolega Devčić iz OB Koprivnice uvijek pomognu kada se ukaže potreba a naravno da i mi i naši djelatnici na isti način uzvrate. Najvažnije je da pacijent ima kvalitetnu skrb, da zdravstveni i nezdravstveni djelatnici ostanu raditi ovdje jer bez ljudi nema ničega.

  

Hia.com.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.