U ponedjeljak,18. listopada, predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivrede Frane Barbarić posjetit će Varaždinsku županiju

U ponedjeljak,18. listopada, predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivrede Frane Barbarić posjetit će Varaždinsku županiju

ponedjeljak, 18. listopada predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivrede Frane Barbarić posjetit će Varaždinsku županiju.  Program posjeta je sljedeći. U 10.30 – Dodjela HEP-ove Nagrade Imam žicu! učenicima s područja Varaždinske županije (sjedište Elektre VaraždinKratka ulica 3)

11.00 –  Obilazak modernizirane baždarnice Elektre Varaždin,  u11.20 – Obilazak Transformatorske stanice Varaždin 1 (Ulica Stjepana Vukovića),  u12.30 – Obilazak rasklopišta Trakošćan (oko 500 metara od dvorca Trakošćan)

13.00 – Puštanje u rad ELEN punionice Trakošćan (na parkiralištu Dvora Trakošćan).  

U sklopu programa predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić, predstavit će županu Varaždinske županije Anđelku Stričaku i predstavnicima lokalne samouprave s područja Županije investicijske projekte i planove HEP-Operatora distribucijskog sustava na području Elektre Varaždin. U razdoblju od 2018. do 2020. ta su ulaganja iznosila 70,4 milijuna kuna.  Najznačajnija investicija bila je rekonstrukcija  35/10(20) kV  transformatorske stanice Varaždin 1, vrijedna 10 milijuna kuna, a u tijeku je višegodišnji projekt  prelaska niskonaponske mreže na 20-kilovoltnu razinu u vrijednosti 21 milijun kuna.

U obilasku rasklopišta Trakošćan predstavit će se projekti koji za cilj imaju povećanje sigurnosti opskrbe u pograničnom, odnosno zapadnom dijelu Županije (Grad Lepoglava te općine Bednja i Donja Voća). U blizini rasklopišta, u rad će se pustiti ELEN punionica za električna vozila, koja će biti 300. punionica u HEP-ovoj mreži u Hrvatskoj. Projektom e-mobilnosti HEP potvrđuje ulogu ključnog subjekta u elektrifikaciji i dekarbonizaciji prometa u Hrvatskoj i pruža potporu razvoju turističkih destinacija u Hrvatskoj, poput dvorca i park šume Trakošćan.

Na početku programa Predsjednik Uprave Barbarić će u nazočnosti župana Stričaka, učenicima škola s iz Varaždinske županije uručiti HEP-ovu nagradu IMAM ŽICU! koja se od 1995. dodjeljuje učenicima osnovnih i srednjih škola, koji su postigli najbolje rezultate na državnim natjecanjima znanja iz matematike, fizike i elektrotehnike. Svi će sudionici potom obići ove godine moderniziranu baždarnicu električnih brojila, u koju je uloženo 2,5 milijuna kuna.

 

Hia.com.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.