Budućnost HAC-a usmjerena je na održivo poslovanje i zelenu tranziciju

BORIS HUZJAN

Unapređenjem procesa i usklađivanjem s međunarodno priznatim normama, nastavlja se trend i razvoj društveno odgovornog poslovanja Hrvatskih autocesta.

Odgovorno poslovanje posljednjih je godina buzzword koji mnoge kompanije uključuju u strategije poslovanja, ali malo je onih koje ga, poput Hrvatskih autocesta, strateški i provode. Temeljna načela kojima se ova javna tvrtka vodi su odgovornost prema društvenoj zajednici, kvaliteta usluge te očuvanje zdravlja i sigurnosti, kao i zaštita okoliša u skladu s ciljevima održivog razvoja.

„Osnovna usluga koju pružamo društvenoj zajednici je korištenje sigurnih i modernih autocesta, a naš primarni cilj je sigurnost naših korisnika. U proteklih 20 godina, od osnutka tvrtke, izgradili smo i pustili u promet više od 600 kilometara novih dionica autocesta, čime ne samo da se znatno povećala sigurnost prometa na cestama u Republici Hrvatskoj, nego se doprinijelo trendu smanjenja broja nesreća na razini cijele države“, istaknuo je Boris Huzjan, predsjednik Uprave Hrvatskih autocesta.

Poštivanje načela održivog razvoja

Uz mrežu autocesta, izgradnjom pratećih uslužnih objekata na autocestama omogućena su dodatna udobnost i usluge. Korisnici mogu zadovoljiti potrebu za gorivom, odmorom, jelom, pićem, raznim tehničkim i servisnim uslugama, ali isto tako upoznati turističke i ambijentalne znamenitosti okruženja. Na autocestama se mogu koristiti dostupne informacija, internet, bankarske usluge, a iznimno se pazi na zadovoljavanje specifičnih potreba osoba s invaliditetom, djece i drugih ranjivih skupina.

„Tijekom izgradnje autocesta i kontinuiranog održavanja izgrađenih dionica i objekata, posebna pažnja posvećena je ekološkim standardima, čemu je doprinijela i vrlo zahtjevna zakonska regulativa Republike Hrvatske u tom području, ali i dodatni zahtjevi koje su Hrvatske autoceste postavile pred sebe vezano uz poštivanje načela održivog razvoja“, pojasnio je Huzjan.

Navedeno su realizirali kroz Studije utjecaja na okoliš, Planove građenja i održavanja autocesta, Sporazumima o sufinanciranju, komunalnim doprinosima i drugim.

„Neprekidnim unapređenjem i poboljšanjem upravljanja te usklađenjem s međunarodno priznatim normama, nastavlja se trend i razvoj društveno odgovornog poslovanja Hrvatskih autocesta. Krajem ove godine planiramo i formalnu certifikaciju za energetsku učinkovitost ISO 50000“, najavio je predsjednik Uprave HAC-a.

Zaštita kulturne baštine

Očuvanje okoliša jedan je od globalnih strateških ciljeva. Kao kompanija koja upravlja najvećom linijskom infrastrukturom koja se proteže cijelim teritorijem Hrvatske, HAC je predvodnik uvođenja i primjene preventivnih mjera zaštite okoliša.

Mjere zaštite okoliša, ističe Huzjan, prisutne su od prvih faza projektiranja, a očituju se kroz sve elemente projektiranja, izvedbe i održavanja.

„Prilikom projektiranja, a kasnije i gradnje moraju su uzeti svi aspekti; od zaštite kulturne baštine, odnosno arheoloških nalazišta, do sustava odvodnje, zaštite od buke i omogućavanja prirodnih migracija životinja preko autoceste“.

Upravo je zaštita flore i faune prva asocijacija kada se govori o očuvanju okoliša i ekološkom poslovanju, no na zajednicu iznimno štetno utječe i buka. Hrvatske autoceste izradile su stratešku kartu buke i akcijski plan za upravljanje bukom. Takvi projekti postavljaju standarde i jasna pravila i za ostale dionike.

Strateška karta buke

Kroz stratešku kartu buke utvrđene su lokacije uz autocestu na kojima je razina buke prekomjerna. Izgrađen je i plan dinamike provođenja mjera na svim dionicama autocesta s ukupnim godišnjim prometom većim od tri milijuna vozila na godinu, što ukupno iznosi 848 kilometara autoceste, odnosno oko 75 % ukupne mreže autocesta kojima upravlja HAC. Korišteni „kriterij“ od tri milijuna vozila na godinu određen je Smjernicom 2002/49/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. godine koja se odnosi na utvrđivanje i upravljanje bukom okoliša, kao i odredbama Zakona o zaštiti od buke. U tijeku je izrada Strateške karte buke za četvrti krug izvještavanja temeljem podataka o prometu za 2021. godinu, a potom će se izraditi i Akcijski plan upravljanja bukom za četvrti krug izvještavanja. Po ovom pitanju pratimo i uvažavamo i potrebe zajednice i svakom zahtjevu pristupamo krajnje profesionalno i odgovorno.

Tehnologija u svrhu zelene tranzicije

Zbog ulaganja u digitalizaciju te sustavnog usklađivanja s ciljevima održivog poslovanja, Hrvatske autoceste postale su nositelj Premium zelenog certifikata. Digitalna transformacija u ovoj se kompaniji provodi na svim razinama, što je svojevrstan odgovor na brze i iznenadne promjene koje sve više utječu na poslovanje.

„U odnosu na poslovanje prije 10 godina, digitalna transformacija pridonijela je većoj efikasnosti, smanjenju operativnih troškova i kvalitetnijem odnosu s korisnicima. Primjerice, kroz uvođenje novog Sustava za upravljanje dokumentima (DMS) smanjili smo potrebu za korištenjem papira. Digitalne tehnologije ne samo da otvaraju nove prilike u upravljanju poslovnim procesima, nego isto tako pozitivno utječu na okoliš kroz smanjenja upotrebe papira, ali  prije svega na uštedu vremena i energije“, smatra Huzjan.

U tom smislu, kao i zbog činjenice da je jedan do strateških ciljeva Europske unije i Vlade Republike Hrvatske digitalna transformacija mikro, malih i srednjih poduzeća, velike javne tvrtke poput HAC-a mogu poslužiti kao primjer iz kojeg je vidljivo koliko je prelazak na digitalno poslovanje jednostavan, isplativ i potreban radi jačanja konkurentnosti kroz smanjenje operativnog troška.

„S ciljem razvoja Društva na temelju etičkih i okolišnih vrijednosti koja zahtijevaju odgovorno upravljanje i postupanje, Hrvatske autoceste sebe vide kao odgovornu tvrtku u području zaštite okoliša i tranzicije na niskougljično gospodarstvo, što je ključni temelj naše razvojne strategije. U godini pred nama izradit ćemo razvojnu strategiju upravljanja održivošću „Strategija za zelene Hrvatske autoceste“ koja obuhvaća: zeleno poslovanje, društveno odgovorno poslovanje i održivo financiranje te korporativno upravljanje unaprijeđeno prema preporukama OECD-a i Vlade Republike Hrvatske. Strategijom će se definirati ciljevi za ključna područja koji se žele ostvariti, a njenom provedbom osigurat će se  pozitivan učinak na okoliš i poslovanje Društva“, najavio je predsjednik Uprave HAC-a.

 Zajedničke zelene vrijednosti

U projektu Zeleni certifikat, Hrvatske autoceste prepoznale su zajedničke vrijednosti i razvojni smjer kojim se žele u budućnosti kretati. Naime, uz implementaciju digitalizacije, ovaj projekt stavlja veliki naglasak na društveno odgovorno poslovanje.

 „Zeleni certifikat na jedinstven način spaja digitalizaciju s društveno odgovornim poslovanjem, a sudjelovanjem u projektu Hrvatske autoceste potvrdile su svoj put koji je usmjeren zelenu tranziciju cjelokupnog poslovanja“, zaključio je Boris Huzjan, predsjednik Uprave Hrvatskih autocesta.

 

Hia.com.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.