Čak 30 milijuna kuna uštede na zakupu Arene Varaždin do isteka JPP-a

Čak 30 milijuna kuna uštede na zakupu Arene Varaždin do isteka JPP-a

U Gradskoj vijećnici Grada Varaždina, 26. rujna, održan je sastanak gradonačelnika Neven Bosilja i njegovog zamjenika Miroslava Markovića s Christianom Schrödlom, članom uprave Max Bögl – Tehnobeton d.o.o. Tema sastanka bila je realizacija Anex-a Ugovora o Javno-privatnom partnerstvu (JPP) tj. smanjenje zakupnine za Gradsku sportsku dvoranu Arenu Varaždin.

Uz smanjenje zakupnine koje je stupilo na snagu s računom za srpanj 2022. razgovaralo se i o modelu ulaganja u dva preostala prazna prostora u Areni Varaždin kako bi se i oni priveli svrsi te o aktualnoj energetskoj krizi i mogućnostima zajedničkog ulaganja u izgradnju solarne elektrane na krovu Arene kao i o mogućnosti izgradnje toplovoda od energane koja se nalazi u blizini. S obzirom na pravnu kompleksnost JPP-a te mogućnosti će provjeriti pravne službe svih partnera u JPP-u

Gradonačelnik Bosilj je istaknuo je dobru suradnju između Grada i Upravitelja Arene Varaždin te  da, za razliku od nekih drugih dvorana izgrađenih po JPP modelu, Arena Varaždin posluje pozitivno zahvaljujući dobrom upravljanju njemačkog partnera Max Bögl – Tehnobeton d.o.o. i njihovog upravitelja Nevena Buljana. Christian Schrödl je također izrazio zadovoljstvo suradnjom i ocijenio da je došlo do značajnog poboljšanja u komunikaciji s gradskom upravom te da se radi na ostvarivanju zajedničkih ciljeva.

S druge strane, važno je naglasiti da je ova gradska uprava je napravila ono što su propustile prethodne gradske uprave – mirno je riješila jednostrani prekid plaćanja najma  i u isto vrijeme pokrenula i dovršila pregovore o smanjenju najamnine uslijed ukidanja određenih standarda kvalitete dogovorenih početnim ugovorom iz 2007. Time je mjesečno uštedjela gradskom i državnom proračunu 246.656,24 kn što u slijedećih 10 godina do kraja Ugovora znači uštedu od minimalno 29.598.748,80 kn milijuna kuna. U prilogu vam dostavljamo detaljan izračun razlike u najmu, ali i okvirni izračun ušteda koji su prethodne gradske uprave propustile napraviti.

 DETALJNI IZRAČUN – JPP – ARENA Varaždin

Početni ugovor 2007. – godišnji najam 4.620.000 EUR (33.841.500,00 kn)

50% GRAD, 50 % RH  - u ugovoru definirani standardi kvalitete održavanja do kraja JPP-a

284 rate ukupno – malo manje od 24 godine, ostalo još 120 rata (10 godina)

Referentni tečaj € 4/2007 = 7,325kn/1€

Način obračuna mjesečnog računa najma:

Početni mjesečni iznos za obračun rate najma određen ugovorom iz 2007.  -> 2.901.838,09 kn

60% fiksni dio najma -> 1.741.102,85 kn

40% varijabilni dio cijene najma -> 1.160.735,24 kn

Na taj varijabilni dio se svaki mjesec izračunava KOREKCIJA zbog promjena uvjeta na tržištu prema posebnoj formuli i ovisi o nekoliko faktora:

-        Indexu potrošačkih cijena (mjesec prije obračunskog mjeseca prema Zavodu za statistiku prema referentnom 4/2007. (vrlo nepovoljan zbog rastuće inflacije)

-        Razlika u tečaju € - mjesec obračuna u odnosu na referentni datum 8.5.2007 (7,325 kn/1€) (vrlo nepovoljan omjer jer će slijedećih 10 godina referentni tečaj biti 7,5345 kn/1€ pa će se svaki račun uvećavati za 2,8% do kraja JPP-a što je preko 10 milijuna kuna dodatnog troška)

POČETAK PRIMJENE ANEX-A UGOVORA  - 1.7.2022.

USPOREDBA RAČUNA 

Račun za 6/2022. (rata 163/284) – stara osnovica

3.396.796,14 kn

Račun za 7/2022. (rata 164/284) – nova osnovica

3.127.161,85 kn 

Osnovica za najam: 2.321.470,47 kn (bez pdv)

Osnovica za najam: 2.124.145,48 kn (bez pdv)

Fiksni dio (60%): 1.392.882,28 kn (bez pdv)

Fiksni dio (60%): 1.274.487,29 kn (bez pdv)

Varijabilni dio (40%): 928.588,19 kn (bez pdv)

Varijabilni dio (40%): 849.658,19 kn (bez pdv)

Faktor korekcije - indeks potrošačkih cijena: 1,352

Faktor korekcije - indeks potrošačkih cijena: 1,372

Faktor korekcije - indeks tečajne razlike: 1,0285

Faktor korekcije - indeks tečajne razlike: 1,0277

Faktor korekcije – naknada za pravo građenja: 0,01

Faktor korekcije – naknada za pravo građenja: 0,01

KOREKCIJA: 395.966,44 kn (bez pdv-a)

KOREKCIJA: 377.584,00 kn (bez pdv-a)

Ukupni račun: Fiksni + varijabilni + korekcija

Ukupni račun: Fiksni + varijabilni + korekcija

Ukupni račun: 1.392.882,28+928.588,19+395.966,44

Ukupni račun: 1.274.487,29+849.658,19+377.584,00

Ukupni račun: 2.717.436,91 + pdv

Ukupni račun: 2.501.729,48 + pdv

Ukupni račun: 3.396.796,14 kn

Ukupni račun: 3.127.161,85 kn

 

RAZLIKA – MANJI RAČUN -> 269.634,29 KN

 

NOVI FIKSNI MJESEČNI IZNOS UMANJENA OSNOVICE NAJMA ZA ARENU: 246.656,24 kn

UKUPNA UŠTEDA NAJMA DO KRAJA JPP-A BEZ URAČUNATE KOREKCIJE: 29.598.748,80 kn (3.928.429,06 €)

Korekcija računa zbog promjena uvjeta na tržištu BITNO UTJEČE na ukupni račun:

6/2022. - Korekcija računa -> 494.958,05 kn

6/2019. – Korekcija računa  -> 282.122,39 kn

Samo u zadnje 3 godine KOREKCIJA JE PORASLA ČAK ZA 75,44% 

UGOVOR SE TREBAO KORIGIRATI OD STRANE BIVŠIH GRADSKIH UPRAVA KOJE SU BILE DUŽNE PRATITI PROVOĐENJE UGOVORA I SMANJITI RATU NAJAMNINE USLIJED UKIDANJA ODREĐENIH STANDARDA KVALITETE DOGOVORENIH POČETNIM UGOVOROM IZ 2007. (PRIMJER – RESTORAN KOJI NE RADI PREKO 10 GODINA).

Da je ovakvo smanjenje npr. ugovoreno u 6/2013 godine ušteda bi samo na osnovnoj cijeni najma do danas bila 26.638.873,92 kn a s obzirom da se na tu osnovicu računa korekcija ukupna ušteda bi bila više od 35 milijuna kuna.

Da je ovakvo smanjenje npr. ugovoreno u 6/2017 godine ušteda bi samo na osnovnom cijeni najma do danas bila 14.799.374,40 kn a s obzirom da se na tu osnovicu računa varijabilna korekcija te da je faktor korekcije izrazito rastao u zadnje 3 godine govorimo o uštedi od preko 20 milijuna kuna.

 

 

Hia.com.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.