Danas je blagdan Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo

Danas je blagdan Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo

 Gospodine, radujemo se slavi naše Majke, čestitamo što si je odlikovao. Da i Ona bude sretna što nam može biti Majka Milosrđa, molimo te po njezinu zagovoru da čuvaš našeg Sv. oca, sve biskupe, svećenike, posvećene osobe i da nam daruješ nova zvanja.

Gospodine, naša je Domovina oduvijek bila tvoje vlasništvo. Danas je u svim mogućim nevoljama, posebno što mnoga njezina djeca žive u teškim grijesima, vrijeđajući tebe: razbojstva i ubojstva, samoubojstva, mržnja, abortusi, psovke, nepoštivanje nedjelje, protubožji i protunaravni izglasani zakoni. Sjeti se da je Marija Kraljica Hrvata i da te ona umjesto njih slavi i daje zadovoljštinu. Radi nje privuci nas sve k sebi u prvoj vjernosti kada su naši preci krv lili za tvoje ime.

Dok smo ovdje pred tobom uživajući tvoju ljubav i tvoj blagoslov, sjeti se, dobri Isuse, cijeloga svijeta koji grca u tolikim nevoljama: ratovi, požari, poplave, prometne nesreće, nesreće u rudnicima, opća nesigurnost, neimaština, a s druge strane tolike ludosti luksuza. Sekte zavode i tvoje krštenike. Unesrećenima po njihovu križu pokaži sama sebe i daj pomoć i utjehu, bezdušne uživatelje života i unesrećitelje bližnjih kao i bogopsovače privedi k obraćenju, a krivovjerne dovedi do spoznaje tvoje istine po Marijinu zagovoru.

Ostavljenoj, izrabljivanoj i gladnoj djeci i mladima nađi zaštitu i pomoć, a bolesnima i umirućima daj snagu da ne očajavaju. Svima daj milost spoznaje da nam nema drugog puta doli puta Evanđelja. Stoga učini da te upoznaju svi krajevi zemlje.

Zbog tvojeg rođenja, Isuse, dolikovalo je da Majka bude netaknuta i sveta od prvog časa svoga začeća u krilu majke Ane. Iz istog razloga, njezina je bezgrješnost ostala nepovrijeđena čitav njezin život. Ona je, istina, bila slobodna u odlukama, ali ta je sloboda bila božanski dar ljubavi koja ne podnosi ni sjenku grijeha. Ta je božanska ljubav u njoj rasla prema rastu spoznavanja Očevih planova. Marija je kod svojih roditelja Ane i Joakima upijala događaje povezane sa spasenjem Izraela, izabranog naroda. Drage su nam slike male Marije do majke Ane koja joj čita Pismo. Slušala je i vjerojatno sama čitala o velikim ženama koje su bile njezine praslike, a da to ona nije ni slutila. Vjerojatno su joj posebno ulazile u dušu slike o Sluzi Jahvinu kojemu je bila zadaća otkupiti svoj narod od njegovih grijeha. Kako je Marijino bezgrješno srce očekivalo Mesiju, žudilo za njim, molilo da se što prije pojavi. S prorokom Izaijom je vapila: „O da razdreš nebesa i siđeš!“ (Iz   ). I kad je ta čežnja došla do vrhunca, ti si sišao kao dažd na travu. Ti si je iznenadio. Kakav li je to bio susret tvoje Majke i Anđela! Na njegov pozdrav Ona izražava svoju zbunjenost, malenost, neznatnost, stav krajnje poniznosti. Ali tu je i poučljivost, predanje i poslušno prihvaćanje svega onoga što je čitala i slušala o tvojoj sudbini. I Ona će biti majka obezvrijeđenog i trpećeg Mesije! Majka Onoga koga će odbaciti: „Prezren bijaše, odbačen od ljudi, čovjek boli vičan patnjama od kojeg svatko lice okreće … za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Nema na njemu ljepote ni sjaja da bismo se u nj zagledali ni ljupkosti da bi nam se svidio…“ (usp. Iz 53). Kakvi li su sve osjećali obuzimali srce te Djevice prije negoli je pristankom odgovorila Anđelu. A onda pitanje: Kako će to biti? Kao da je odmah pristala na sva trpljenja, jer to je Očev plan spasenja, ali je još jedno bilo važno: Ja sva pripadam Svemogućemu, ne poznajem muža. I kad je Anđeo riješio i tu poteškoću da će ona roditi sina ne po čovjekovoj moći, nego silom i stvarateljskom snagom Duha Božjega, izrekla je svoj neopozivi „DA!“ – „FIAT!“ – „NEKA MI BUDE PO TVOJOJ RIJEČI!“ Puna svetog divljenja, klanjanja, ushita, hita upomoć trudnoj Elizabeti i isklicava svoj Veliča. U toj pjesmi tvoja Majka, Isuse, pokazuje svu veličini svoje duše koja uzvisuje Oca, koja mu daje čast i slavu, koja sebe, unatoč najveće uzvišenosti, smatra zadnjom sluškinjom. U tvom stilu: Ona sluškinja Gospodnja, a ti Sluga Očev. S njome i mi proslavimo Oca njezinom velepjesmom: Veliča Gospodina duša moja i duh moj nek slavi Boga! Aleluja!

Dok te je Majka nosila pod srcem kao prva živa pokaznica u prvoj „Tijelovskoj procesiji“, oko 150 km daleko od Nazareta u gorje u Ain Karem k Elizabeti, kako li ti je nježno govorila, što je sve maštala o tebi, kakve li su je radosti i utjehe ispunjale, ali također i tjeskobe nazrijevajući tvoju sudbinu. Od časa do časa primala je Očevu volju u stavu trajnoga „Fiat“. A nakon tvojeg rođenja kolike li je divne odlike upila tvoja ljudska narav od svoje Majke! Ti si sve više poprimao njezine crte lica i karaktera, a ona tvoju božansku ljubav i milinu. Njezino se srce širilo iz dana u dan ljubavlju kako si i ti sam „rastao u dobi i milosti pred Bogom i ljudima“ (Lk 2,52). Kako si ti u početku postajao sve sličniji njoj, tako je ona tijekom vremena postajala sve sličnija tebi, dok ti se pod Križem nije posve supriličila i postala Majka boli uz tebe, Čovjeka boli. Dao si ju tom prigodom u osobi sv. Ivana za majku sviju nas. Zato nas koncilska konstitucija Lumen Gentium poučava: „Marija, kći Adamova, pristajući na božansku riječ, postala je Isusova majka, i prihvaćajući Božju spasiteljsku volju svim srcem i nezapriječena nikakvim grijehom potpuno se posvetila kao Gospodinova službenica osobi i djelu svoga Sina, pod Njim i s Njime po milosti svemogućega Boga služeći misteriju otkupljenja. Stoga s pravom sveti Oci drže da Marija nije bila potpuno pasivno oruđe u Božjim rukama, nego je sudjelovala slobodnom vjerom i poslušnosti u ljudskom spasenju, jer je ona, kako kaže sv. Jeronim, 'slušajući postala uzrok spasenja i sebi i svemu ljudskom rodu.' (br. 56)… „Napokon je Bezgrješna Djevica, sačuvana čista od svake ljage istočnoga grijeha, ispunivši tok zemaljskog života, s dušom i tijelom bila uznesena u nebesku slavu, i od Gospodina bila uzvišena kao kraljica svih stvari, da bude potpunije u skladu sa svojim Sinom, Gospodarom gospodara i pobjednikom nad grijehom i smrću“ (br. 59). „Zato ona …u Svetoj Crkvi zauzima poslije Krista najviše i nama najbliže mjesto“ (br. 54).

Radujmo se kad god se obraćamo Isusovoj Majci, ti je on radostan što nam može po njoj, Posrednici i Djeliteljici svoje milosti, sve darovati, jer je ona Kraljica-Majka kojoj Kralj nikada ništa ne odbija.

 

Hia.com.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.