Međimurska županija podnosi zahtjev za ocjenom ustavnosti novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti vezano uz upravljačka prava

Međimurska županija podnosi zahtjev za ocjenom ustavnosti novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti vezano uz upravljačka prava

Dnevni red današnje, 14. sjednice, Skupštine Međimurske županije otvoren je pitanjem – kako je naglasio predsjednik Skupštine Dragutin Glavina – iznimno važnim za sve građane Međimurja: „Usvojene su izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti, što znači do od prvog dana nove godine upravljačka prava i nad Županijskom bolnicom Čakovec preuzima država. Za nas to znači da se otvaraju pitanja ulaganja u ustanovu u kojoj smo dosadašnjim razvojnim zamahom postigli iznadprosječne rezultate. Nama je Bolnica više od ustanove. Povijesna je činjenica - tada jedinstvena u Hrvatskoj - samo smo početkom 70-ih godina sami podigli novu bolničku zgradu samodoprinosom. U punom smo ulagačkom zamahu u međimursko zdravstvo i zato tražimo ocjenu ustavnosti novog Zakona u ovom dijelu“, rekao je predsjednik Skupštine Glavina.

Prijedlog su podržali i uključivanjem u raspravu vijećnici Andreja Marić i Dejan Drabić, kao i potpredsjednik Skupštine Ivica Baksa. U raspravu se uključio i vijećnik Zvonimir Siladi, koji je upravo na ovoj sjednici imenovan umjesto kolege Zorana Vidovića. „Bio sam županijski vijećnik i u ranijim sazivima i dobro se sjećam da smo godinama upravo na ulaganju u našu Bolnicu bazirali proračun. Prvo se odlučivalo koliko ćemo uložiti u zdravstvo, a tek onda je drugo dolazilo na red. Prema tome, nitko ne može reći da Međimurska županija ne ulaže i nije ulagala vlastita sredstva u našu Bolnicu“, rekao je Siladi.

Iz Kluba HDZ-a ovoj inicijativi nije poklonjeno povjerenje, pa su, između ostalih, vijećnici Goran Kozjak i Igor Ivković argumentirali stav da je zahtjev za ocjenom ustavnosti suvišan, a izneseno je izazvalo završnu riječ župana Međimurske županije Matije Posavca u ovoj opširnoj raspravi: „Ovo nije pitanje političke propagande, već je zahtjev za ocjenom ustavnosti legitiman put prema traženju supsidijarnog modela kojim bismo zaštitili svoju bolnicu od zapostavljanja. Riječ je o povijesnoj pravdi za građane Međimurja, o njihovoj volji koju mi moramo slušati. Kada je svojevremeno Vlada RH inicirala sanacijski program bolnice preuzimanjem upravljačkih prava, Skupština Međimurske županije odlučivala je o tome. Sada nas nitko ništa ne pita. Je li to pristojno? Je li korektno? Istovremeno, specijalne bolnice ostaju u rukama županija, a mi specijalne bolnice nemamo. Naša jedina sekundarna zdravstvena ustanova je Županijska bolnica Čakovec. Zato predlažemo Vladi i premijeru da odgode odluku na godinu dana, te naprave analizu poslovanja svih bolnica u Hrvatskoj pa na osnovu toga donesu odluku o preuzimanju upravljačkih prava kod onih koji ne zadovoljavaju kriterije uspješnosti. U našoj bolnici to nije slučaj“, rekao je župan Matija Posavec, dodavši da je riječ o još jednom pravnom instrumentu koji koristimo zato što Vladin model neće rezultirati uštedama niti poboljšanjem zdravstvenog sustava, niti je korak prema decentralizaciji i  suprotan je volji građana Međimurja.

Većinom glasova ZA, nasuprot tri glasa vijećnika iz Kluba HDZ-PROTIV, Skupština je odlučila da Međimurska županija Ustavnom sudu Republike Hrvatske podnese zahtjev za ocjenom ustavnosti odredbi novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti u interesu Županijske bolnice Čakovec i svih građana Međimurja.

JEDNOGLASNO ZA POTPORU SREDNJOŠKOLCIMA

Skupština je jednoglasno donijela još jednu vrlo važnu odluku za građane: svim učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Međimurske županije bit će dodijeljena jednokratna financijska potpora od 50 eura, namijenjena nabavci radnih materijala. Učenici koji se školuju u Međimurju novac će primiti posredstvom svojih škola.

Učenicima koji se školuju u drugim dijelovima Hrvatske, a prebivalište im je, ili barem jednom od roditelja u Međimurskoj županiji, na osnovu zahtjeva Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport Međimurske županije, novac se može isplatiti na račune roditelja ili punoljetnog učenika. Potpora će biti isplaćena najkasnije do 31. prosinca 2023.

Donesene su, također jednoglasno, odluke o izmjenama Statuta, o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Županije, te  kriterijima i načinu ocjenjivanja službenika i namještenika upravnih tijela zbog usklađivanja sa zakonskim propisima.

Međimurska županija pokrenut će osnivanje Savjeta mladih, kao i Savjeta za socijalnu skrb, uz što su vijećnici prihvatili i prijedlog financijskog plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih ceste za iduću godinu, s projekcijama za 2025. i 2026. Također su, bez rasprave, prihvaćena izvješća o polugodišnjem izvršenju proračuna te o radu župana u prvoj polovici godine, zatim izvješće o stanju vatrogastva i zaštite od požara na našem području u protekloj godini i izviješće o radu udruga okupljenih u Zajednici tehničke kulture Međimurske županije.

IZ AKTUALNOG SATA

U sadržajnom aktualnom satu 14. sjednice Skupštine Međimurske županije vijećnik Željko Pavlic je između ostalog upozorio je da je Županijska bolnica Čakovec za lijekove i materijal od države dobila 595.924 eura, za razliku od Opće bolnice Varaždin koja je dobila deseterostruko viši iznos –  gotovo 6 milijuna eura. Župan Matija Posavec složio se da varaždinska bolnica nije ni 10 puta veća, ni 10 puta jača od naše, upozorivši da je i na tom primjeru vidljiv odnos vlasti prema Županijskoj bolnici Čakovec: „No, u vaganju ovog omjera treba uzeti u obzir da naša Bolnica, u odnosu na druge, znatno urednije podmiruje svoje obveze za nabavu lijekova i materijala pa su joj i dugovi manji“, pojasnio je župan.

Vijećnik Vladimir Peršić založio se za pomoć nogometu kako bi Međimurje ponovno imalo prvoligaša, a vijećnika Dejana Drabića zanimale su daljnje aktivnosti Županije vezane uz razvoj STEM područja.

Vijećnik Goran Kozjak upozorio je na tehničke nedostatke nakon energetske obnove bolničke zgrade, te dobio precizan odgovor pročelnice županijskog Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Sonje Tošić Grlač o dinamici otklanjanja nedostataka. Vijećnika Kozjaka zanimalo je i „zašto Županija žuri s projektom izgradnje novog prostora za zdravstvene laboratorije“, na što je župan odgovorio da je riječ o neophodnoj investiciji u naše zdravstvo: „Ne znamo što će biti nakon 1. siječnja 2024. godine. Moguće je da nam država stopira projekte, a to želimo izbjeći“, dodao je župan.

Vijećnik Igor Ivković ponovo je aktualizirao svoje pitanje o „promjeni slike Međimurja zbog velikog broja stranih radnika“, tražeći od Županije angažman na okupljanju stručnjaka u radnoj skupini kako bi se upravljalo tim procesima u društvu. Župan se načelno složio s idejom da Gospodarsko-socijalno vijeće raspravi o toj mogućnosti, no dodao da je riječ o ljudima koji ne uznemiravaju zajednicu, te da uvoz radne snage, prisutan na području cijele Europske unije, ne smatra problemom. Vijećnica Andreja Marić, između ostalog, je navela da Međimurje vjerojatno ima više od 116 osoba primatelja nacionalne naknade (koliko ih je u državnoj evidenciji), uz apel da se pomogne onima koji ni tu naknadu neće primiti.

 

Hia.com.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.