Čistoća - Tek od nove godine povećanje cijene odvoza otpada, a bit će od dva do maksimalno 25 posto, što će ovisiti o punjenju crne kante

Čistoća - Tek od nove godine povećanje cijene odvoza otpada, a bit će od dva do maksimalno 25 posto, što će ovisiti o punjenju crne kante

U varaždinskoj Čistoći upriličena je press konferencija u povodu novog zanavljanja voznog parka i opreme te cijene odvoza komunalnog otpada koja se očekuje od nove godine. - Čim smo otvorili javno savjetovanje, počele su i vječite rasprave po pitanju otpada. Povećanje cijene odvoza otpada bit će tek od početka nove godine i iznosit će između dva do maksimalno 25 posto, a to će ovisiti o punjenju crne kante - rekao je na pressici zamjenik varaždinskog gradonačelnika Miroslav Marković, a detalje je obrazložio direktor Čistoće Zoran Svetec.

Prema njihovu pojašnjenju do novog povećanja cijene dolazi iz razloga što se na javnom natječaju, koji je raspisala Čistoća, za zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada javio samo varaždinski MBO i to s cijenom od 200 eura po toni, dok trenutačno Čistoća za zbrinjavanje takvog otpada na raznim odlagalištima drugih jedinica lokalne samouprave plaća 93 eura po toni. 

Rečeno je i da nema povećanja cijena u ovoj godini, a korekcija cijene je između 2 i 25%, no, uvodi se nova opcija s pola tzv. crne kante, te proširuje socijalni cenzus za pomoć građanima za plaćanje računa za odvoz otpada. Zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković uvodno je pojasnio da je postupanje s otpadom, njegovo razvrstavanje i ponovna oporaba velika tema u našoj zemlji: Preuzete obveze u postupku pregovaranja o ulasku u EU definiraju nekoliko važnih okolnosti, kako u smislu rokova tako i u smislu razvrstavanja otpada, pa s tim u vezi i određene financijske penalizacije. O trenutnom stanju u Hrvatskoj te posebno u Varaždinu Marković navodi: Većina Regionalnih centara za gospodarenje otpadom (RCGO-a) je u kašnjenju u odnosu na definirane rokove. RCGO Piškornica u kojem bi i Varaždin trebao predavati svoj otpad trebao bi početi s radom za 3-4 godine. Odlagališta su vrlo blizu dostizanja maksimalnih količina nakon kojih će morati biti zatvorena što će dodatno potencirati problem odlaganja miješanog komunalnog otpada. Kao što vam je poznato, Grad Varaždin već dugo nema svoje odlagalište otpada što nas prisiljava da se sve više otpada predajemo u privatni MBO po cijenama koje su duplo više od onih na odlagalištima i prelaze 200 eur/toni s tendencijom daljnjeg rasta uslijed inflacije.

Nedavno su objavljeni rezultati o razini razvrstavanja otpada po našim jedinicama lokalne uprave za 2022. prema kojima je naš grad s 46% razvrstavanja u gornjoj trećini, ali daleko od vrha. Naravno, mi Varaždinci smo naučili biti primjer drugima u mnogočemu, kako u gospodarstvu, tako i u obrazovanju, kulturi i sportu. I uvjeren sam da dijelim mišljenje većine naših sugrađanki i sugrađana da je nema niti jednog razloga da se razina razdvajanja značajno podigne sa sadašnjih 46%. Ne vesele niti rezultati koje postižemo kao županija u kojoj je taj postotak 39%. Ovo je prilika da se ovoj temi pristupi puno ozbiljnije, organiziranije i koordinirano na razini Županije.

U nastavku je naveo preduvjete za postizanje boljih rezultata u razvrstavanju otpada: Prvo, dobro organizirana komunalna društva za postupanje s otpadom koja će imati dobro organizaciju, dovoljan broj zaposlenika u svakom trenutku koji su motivirani da rade ovaj za građane izrazito važan posao, kao i dovoljan broj vozila za redovno odvoženje prikupljenog otpada; Drugo, organizacijska i tehnološka podrška u postupanju otpadom u što spadaju reciklažna dvorišta, sortirnica, ali i ugradnja polupodzemnih spremnika; Treće, motivirani građani koji se značajnije angažiraju u razvrstavanju otpada.    

Što se tiče prvog uvjeta, barem što se tiče našeg društva Čistoća, nakon dvije godina pod novim vodstvom mogu s ponosom reći da imamo dobro vođenu i organiziranu gradsku komunalnu tvrtku, koja je nakon dvije godine stabilizirala poslovanje, te pokrenula proces obnove voznog parka bez kojega nema uspješne organizacije odvožnje i postupanja s otpadom. Drago mi je da upravo danas imamo priliku predstaviti novo vozilo, čistilicu koja će biti dodatni doprinos u čišćenju naših prometnica.

Proces postavljanja polupodzemnih spremnika teče prema planu i u narednih bi godinu prema planu trebali biti ugrađeni svi spremnici na području našega grada. To je svakako bitan preduvjet za povećanje udjela razdvajanja otpada. Spremnici će se opremiti senzorikom popunjenosti kako bi se optimiziralo prikupljanje otpada.

Naravno, sve to ne bi imalo smisla ako se građani ne bi više uključili u proces razdvajanja otpada. Uvjeren sam da će Varaždinke i Varaždinci biti na visini zadatka u razdvajanju i da ćemo vrlo brzo biti u samom vrhu hrvatskih gradova po razdvajanju otpada. U tom smislu će građani koji razdvajaju otpad biti u povoljnijoj poziciji u odnosu na one koji ne razdvajaju, odnosno manje razdvajaju.

Govoreći o stupanju na snagu odluka o povećanju samo varijabilnog dijela cijena odvoza otpada koje stupaju na snagu s novom godinom, najavio je novi sustav socijalnih potpora za građane slabijeg imovinskog stanja: U ovom trenutku više od 580 naših domaćinstava koristi ovu mjeru potpore, te ćemo s novom mjerom povećati cenzus i time pokazati da nam je stalo do onih kojima je najteže, bilo da se radi o samačkim domaćinstvima, samohranim roditeljima, nezaposlenim, ili bilo kojoj drugoj kategoriji naših sugrađana koji trebaju podršku i pomoć zajednice, odnosno grada.

Naglašavam - nema povećanja cijena u ovoj godini, korekcija cijene je između 2 i 25%, uvodi  se nova opcija s pola tzv. crne kante, te proširuje socijalni cenzus za pomoć građanima za plaćanje računa za odvoz otpada.  – zaključio je Marković.

 Direktor Čistoće Zoran Svetec pojasnio je novi sustav naplate odvoženja otpada: Kao što znate cijena odvoza otpada sastoji se od dva dijela – fiksnog i varijabilnog. Fiksni dio cijene prema prijedlogu naše odluke se ne mijenja, dok se korekcija odnosi na varijabilni dio u kojem se obračunava zbrinjavanje mješovitog komunalnog otpada. Pri tom je važno podvući kako će maksimalna korekcija cijene prema ovoj odluci iznositi do 25%, pri čemu će uz povećanje odvajanja otpada biti moguće zadržati cijenu na istoj ili sličnoj razini kao i sada. Prvo, cijene se ne mijenjaju do kraja ove godine, odnosno za naše građane ostaju na istoj visini cijelu ovu godinu kako smo i najavili kako bismo našim građanima olakšali ovu 2023. godinu koja je označena velikim poskupljenjima svega i svačega, i rekordnom inflacijom. Ponavljam, nema korekcije cijene do kraja godine.

Uz to najavio je i novost, odnosno važnu novost u prikupljanju otpada zbog koje će najavljene korekcije cijena osjetiti najmanje oni naši građani koji će dosljedno odvajati otpad u svojim spremnicima, uz jednu važnu novost: Naplata po spremniku za privatne kuće će se odvijati u dva razreda: 60 litara odnosno pola kante, te 120 litara. Ovo je važna promjena u odnosu na dosadašnji način naplate, što će omogućiti građanima koji više razdvajaju otpad i predaju manje MKO, da im računi budu gotovo identični kao i do sada. Što se tiče naših sugrađana koji žive u višestambenim zgradama, većini zgrada se varijabilni dio računa prema kućanstvu, a ne prema broju članova kućanstva. Kako bi se varijabilni dio pravednije obračunavao, bitno je da predstavnici stanara daju Čistoći popis broja članova po kućanstvima. Kad se završi s ugradnjom polupodzemnih spremnika i mjerača na spremnicima na MKO naplata će ići prema volumenu proizvedenog otpada i tada će sustav biti najpravedniji i motivirajući za sve naše građane da maksimalno razdvajaju otpad i time smanjili svoje račune.

 Prije početka konferencije ispred zgrade Čistoće predstavljeno je novo vozilo – čistilica gradskih ulica koje će već sutra biti na ulicama Varaždina. Čistilica ima spremnih 5 kubičnih metara, a između ostalog je opremljena četkama za čišćenje kojima se može uklanjati i korov s prometnica. Vrijednost vozila je nešto viša od 200 tisuća eura, a bit će plaćena lizingom iz sredstava same Čistoće. Zanavljanje voznog parka Čistoće je neophodno jer postojeće čistilice su posljednji put nabavljene 2004. godine.

 Zamjenik Miroslav Marković ističe da je situacija na tržištu otpada trenutačno takva i da je to jedina ponuda koju su dobili na raspisanom natječaju. Svetec kaže da bi cijena odvoza u Sloveniju ili Austriju bila ista, s tim da bi se plaćao i prijevoz, a Marković navodi da se na natječaj nije javilo Sanacijsko odlagalište Piškornica nego su tražili potpisivanje direktnog ugovora, iako zakon za tu svrhu propisuje raspisivanje javnog natječaja.

- Sad nas se proziva za ono što smo govorili prije tri godine! Pa tada nije bilo inflacije niti rata u Ukrajini. Oni su tada dizali cijene za sto posto, kad još nije bilo inflacije. Raniji prosvjedi protiv podizanja cijene odvoza smeća smatram da su bili opravdani. Mi ih nismo organizirali, ali smo ih podržali. Ako netko smatra da sada treba prosvjedovati, neka prosvjeduje, a što se tiče Habijana, možda je dobar pravnik, ali mu matematika ne ide jer se ne radi o povećanju cijene od 120% - osvrnuo se Marković i na komentare oporbenih gradskih vijećnika o najnovijem dizanju cijena; HDZ-ova Damira Habijana i Ivana Čehoka.

Zoran Svetec dodatno je istaknuo da u varijabilni dio cijene, na koji se odnosi predloženo povećanje cijene, ulazi samo ono što se odloži u crnu kantu tj. miješani komunalni otpad.- Mi to izvadimo i predamo tj. platimo nekome zbrinjavanje i tu nije ukalkuliran nikakav trošak Čistoće. To jednostavno toliko košta trenutačno na tržištu - rekao je Svetec.

Na pitanje o balama u Brezju koje bi se trebale riješiti dijelom uz pomoć kreditnog zaduženja najvažniji dio rješavanja je osim političke volje i odobrenje kredita koje se očekuje u rujnu.

 

 

Hia.com.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.