Svetac dana - 4. studeni: Sv. Karlo Boromejski – biskup koji je bio uz svoj narod kada je bilo najteže

karlo Bartolomejski

Biskup Karlo Boromejski postao je posebno omiljen kod vjernika („San Carlone“) zbog svojeg nesebičnog zalaganja i brige za bolesnike u vrijeme velike kužne pošasti u Milanu 1576.

U plavetnim vodama jezera Lago Maggiore zrcale se Boromejski otoci. Nekoć su bili gole stijene, a sad su na njima parkovi s gajevima palmi i naranči. Da bi na njima mogao nastati raj, moralo se mučnim radom hladno kamenje nasuti i prekriti plodnom zemljom. Taj je posao izvršila obitelj Borromeo.

Na južnoj obali jezera leži grad Arona. Tu se rodio god. 1538. Sveti Karlo Boromejski, najveći čovjek svoga roda. Kako još i danas nad svim onim krajem dominira njegov ogroman kip – zvan »San Carlone« – tako je i njegova ličnost po svom utjecaju nad svim crkvenim knezovima njegova vremena. Kultiviranje boromejskih otoka nije bilo njegovo djelo, već kasnijih pokoljenja. No on je izvršio daleko važniju kultivaciju.

Njegova je zadaća bila da Crkvu sjeverne Italije, koja je tada bila samo nešto malo više od neplodnoga stijenja, pretvori u cvatući raj.

Karlo je od svojih roditelja, grofa Giberta II. i Margarete de Medici, baštinio nepokolebljivost značaja. Odgojen prema svome plemićkom staležu, zarana je došao u dodir s ljepotom što ju je pružala umjetnost njegova stoljeća. No vrlo rano suočio se i sa zlima i neugodnostima svoga vremena. Govoriti o njegovu životu znači isto tako govoriti i o zloupotrebama koje su se bile uvukle u Crkvu. Međutim, veoma je značajno za Karla Boromejskoga kako se on u svemu tome držao.

Tada su roditelji običavali određivati životni put svoje djece već u najranijoj dobi. Birali su im zvanje, stalež i bračnoga druga. Drukčije nije bilo ni kod Borromea. I oni su, kao i svaka druga značajnija obitelj raspolagali crkvenim nadarbinama. Ako je koji sin htio uživati te nadarbine, morao je dokazati da želi pripadati kleričkom staležu. Zbog toga ipak nije morao postati svećenik. Bilo je dosta primiti samo tonzuru. Budući da je Karlo imao dobivati prihode opatije u Aroni, njegovi su roditelji dali privolu da mali primi tonzuru već u sedmoj godini pa je o tome sastavljen i službeni dokument. Kao klerik Karlo je bio obvezan nositi kleričko odijelo. No taj se crkveni propis uglavnom nije obdržavao. Mnogi klerici, koji su to bili samo zbog crkvenih dobara, nosili su kleričko odijelo jedino u službenim prigodama. Tako je i Karlo i dalje hodao u baršunu, zlatu te opasan malom sabljom, kako ga prikazuju i slike toga doba. No pripovijeda se da je mali u Crkvi želio ne samo postići visoku karijeru, već i postati pravi Božji sluga. On je odredbu svoga oca ozbiljno shvatio pa mu se domala i rodilo pravo svećeničko zvanje.

Postavši već s 12 godina opat-komendatar, dohotke od te službe i časti nije uzimao za sebe, već ih je dao u korist siromaha. Ipak je preuzeo sve dužnosti što onda baš nije bilo u običaju. Tako je pokazao smisao za savjesnost i odgovornost, nesebičnost i socijalni osjećaj.

Kad mu je bilo 16 godina, poslao ga je otac na studij prava u Paviju. I dok je tamo vladao pomalo lud i raskalašen đački život zajedno s djevojkama po gostionicama, dotle se mladi Borromeo sav usredotočio na studij, a nikad nije zaboravio izmoliti propisani časoslov. Za zvanje se, dakle, Karlo ozbiljno spremao već od malena: revnom molitvom i studijem, prema onoj: »Ora et labora!« – Moli i radi!

Tri godine kasnije umro mu je otac, a kako najstariji sin Federico Borromeo nije bio sposoban razriješiti zapleteno pitanje baštine, učinio je to Karlo i to tako spretno da su se svi divili. Unatoč tim poslovima i prekidu studija, već je naredne godine sve nadoknadio te postao doktor obaju prava i to »summa cum laude«. Što sve može postići i učiniti marljivost! Lijenčina nikad ni na što ne stigne.

U to je doba Karlov ujak kardinal Giovani Medici bio izabran za papu te uzeo ime Pio IV. Spomenimo ovdje kao zanimljivost da je on jedno vrijeme bio i dubrovački nadbiskup te se rado nazivao »cardinalis ragusinus«. Dakako da kao nadbiskup nije stolovao u Dubrovniku, već je po tadašnjem običaju mjesto njega poslove nadbiskupije vodio njegov vikar.

Prigodom izbora Pija IV. sve se žurilo da čestita i mladome Papinu nećaku. Kakva mu se sad sreća smiješi! Nepotizam će opet učiniti svoje. Nasuprot kurijalnim intrigama pape su se mislile osigurati pouzdanim ljudima iz vlastite rodbine. No ta je povjerljivost mnogo puta bila i zloupotrebljavana. Na sva laskanja prijatelja Karlo je ponosno odgovarao da se neće gurati naprijed. U Rim će ići samo onda ako ga Papa bude pozvao. Nije bio karijerist.

Papa ga je pozvao i obasuo častima i službama. Premda nije studirao teologiju niti primio svete redove, već u 21. godini postao je apostolski protonotar, veliki penitencijar, šef uprave crkvene države, kancelar Crkve, kardinal, nadbiskup Milana, protektor raznih redova i država. On je bio i prvi kardinal državni tajnik u današnjem smislu, druga po važnosti ličnost u Crkvi. On drži u rukama niti papine unutrašnje i vanjske politike. Kroz njegove ruke prolazi sva korespondencija s kraljevima i biskupima.

Rezidencija kardinala državnog tajnika bila je u palači Colonna, a dvorska svita brojila mu je 150 osoba. Iako je ispočetka živio raskošno kao i svi ostali tadašnji crkveni knezovi, ipak je sve to bilo nuzgredno, a u središtu njegova života stajao je rad. Svoje brojne službe gledao je ne samo kao nešto što donosi velike prihode, već kao veliku odgovornost, a to je nadasve pozitivno. Imao je veoma razvijen osjećaj odgovornosti. Prilike su u odnosu prema Papi, za vladavine Pavla IV., s vladarima i rimskim pukom bile veoma napete i mladi je kardinal pokazao mnogo diplomatske vještine da sve dovede u normalnu kolotečinu. Uspio je besprimjerno.

Neshvatljivo je kako je mogao obavljati toliko poslova. Bio je pravi fenomen radne sposobnosti, a i to je neprocjenjiva prednost. Bio je čovjek izvanredno jake volje. Kad bi se ražestio, znao je mucati. No i to je svladao i postao je jedan od najvećih propovjednika svoga vremena.

Spavao je samo pet sati. I tako je kraj svih svojih poslova pronalazio vremena za molitvu i studij. Kako je bio dobro potkovan u oba prava, tako o filozofiji i teologiji nije imao gotovo ni pojma. No jakom voljom i marljivošću popunio je i tu rupu studirajući skolastike i stoike. Uvečer bi u vatikanskim vrtovima okupljao oko sebe odlične duhove. Tako je nastala Akademija u kojoj su bili kao članovi i mnogi kardinali. U tim krugovima održavala su se predavanja i diskusije o raznim znanstvenim temama. Neka su od tih predavanja kasnije i tiskana pod naslovom Vatikanske večeri. I tako su zajednički sastanci ušli u povijest duha.

Smrt Karlova starijega brata tako ga je potresla da je odlučio postati posve drugi, još bolji: dao se stoga zarediti za svećenika i biskupa. Započeo je samotnički, strogi i isposnički život i nije se više predavao nikakvim ispraznostima. Otpustio je velik dio svoje dvorske pratnje. Velikim mu je prijateljem i savjetnikom postao sveti Filip Neri.

Velika je zasluga sv. Karla da je nakon mnogih pregovora uspio nadvladati mnogobrojne diplomatske i organizacijske poteškoće da bi se mogao nastaviti i dovršiti obnoviteljski Tridentski sabor. I tako se sabor nakon dugog prekida opet sabrao. Karlo Boromejski bit će jedan od najrevnijih provoditelja u život svega onoga što je zaključio Tridentski sabor.

Milano nije 80 godina vidio svoga biskupa, već su ga zamjenjivali generalni vikari. Karlo je pošao u Milano u svoje nadbiskupsko sjedište. Tamo je najprije sredio prilike u nadbiskupskom dvoru, a onda se dao na obilaženje svoje nadbiskupije. Putovao je pješke ili jašući na konju. Sazivao je pokrajinske sinode na koje su dolazili njegovi biskupi sufragani, a bilo ih je 15. Takvih je sinoda održao 6, a za vlastitu nadbiskupiju 11. U govoru što ga je izrekao na posljednjoj sinodi između ostaloga rekao je i ovo:

»Svi smo doduše slabi, priznajem, ali nam je Gospodin Bog dao sredstva kojima se možemo, ako hoćemo, lako pomoći. Onaj bi svećenik zacijelo htio posjedovati neporočnost života za koju uviđa da se od njega traži, biti suzdržljiv i pokazivati, kako se dolikuje, anđeosko vladanje. Međutim, ne pomišlja da se za to prihvati sredstava: moliti, izbjegavati razgovore zlih kao štetne i opasne prisnosti.

Onaj se opet tuži da, kad uđe u kor, da moli psalme i kad ide slaviti misu, odmah mu dušu obuzme tisuću stvari koje ga odvlače od Boga. Ali što to čini prije nego stupi u kor ili k misi u svetištu, kako se spremio, koja je sredstva uzeo i upotrijebio da očuva sabranost? Želiš li da te poučim kako ćeš napredovati iz kreposti u krepost i, ako si već u koru sabran, kako ćeš drugi put biti još sabraniji i tvoj prinos Bogu još miliji? Slušaj što ću ti reći. Ako je u tebi već zapaljen neki žižak božanske ljubavi, nemoj ga smjesta izdati i izložiti vjetru. Tiganj drži zatvoren da ne ohladi i izgubi toplinu. Izbjegavaj – koliko možeš – rastresenost; ostani sabran s Bogom, izbjegavaj isprazne razgovore.

Dužnost ti je propovijedati i poučavati? Trudi se i prioni uz ono što je potrebno da tu dužnost valjano obaviš. U prvom redu sam čini, propovijedaj životom i vladanjem da ne bi oni koji vide da jedno govoriš, a drugo radiš, ismijali tvoje riječi i vrtjeli glavom. Jesi li ti dušobrižnik? Nemoj zbog toga zanemariti brigu o sebi. Nemoj se tako izdašno drugima porazdijeliti da tebi od tebe ne bi ništa preostalo. Treba da se sjećaš duša kojima si na čelu, ali tako da sebe ne zaboraviš.

Shvatite, braćo, ništa nije tako potrebno svima crkvenim ljudima koliko mislena molitva koja sve naše djelovanje prethodi, prati i slijedi. Molit ću psalme, veli Prorok, i razumjet ću. Obavljaš li sakramente, misli, brate, što činiš; ako slaviš misu, razmatraj što prikazuješ; moliš li psalme u koru, misli kome i što govoriš; ako dušama ravnaš, misli kojom su krvlju oprane. I tako nek se sve vaše obavlja u ljubavi. Tako ćemo lako moći nadvladati sve poteškoće koje, to je nužnost (u to smo naime postavljeni), danomice mnogobrojne, doživljavamo. Tako ćemo imati snage da Krista rodimo u sebi i u drugima.«

Sv. Karlo se marno brinuo za duhovnu obnovu biskupa, klera i puka. Tu su mu pomagali oratorijanci sv. Filipa Nerija, isusovci, a i on je sam osnovao oblate sv. Ambrozija. Za puk se brinuo i preko katehista. Na njegov poziv javilo se 2.000 muževa i žena spremnih poučavati u vjeri. Te katehiste organizirao je u Bratovštini kršćanskoga nauka i napisao im priručnik koji je jedno »remek-djelo odgojne mudrosti« (D. Petry).

Bio je čudo radinosti. Njegova korespondencija u Ambrozijanskoj biblioteci broji 268 folijanata, a sadrži 35.000 pisama. Umro je god. 1584., relativno mlad, u dobi od 46 godina, iscrpljen molitvom, pokorom, napornim radom, brojnim putovanjima – stizao je i u najudaljenije i najzabačenije predjele svoje nadbiskupije – a osobito nesebičnim zalaganjem i služenjem svima za vrijeme velike pošasti kuge u Milanu. Premda je kao crkveni poglavar bio zaokupljen brojnim redovitim dužnostima i problemima, postupno se sve više posvećuje karitativnom radu diljem svoje biskupije. Zbog pomaganja u otvaranju hospicija i bolnica te javnog poticanja na humanitarnu pomoć, uskoro postaje obljubljen u puku. Posebno je ostao zapamćem tijekom gladi 1570. kad je dnevno znao podijeliti više od  tri tisuće obroka ‘maneštre’ – variva. U strašnoj epidemiji kuge koja je 1576. zavladala u gradu i pokosila 18.000 života, što je činilo 10% stanovnika, nadbiskup Karlo  središnja je ličnost – kao organizator i dobrotvor. Pritom je razdijelio svoje preostalo imanje, a siromasima je dao čak i svoju kardinalsku odjeću. Uz to je uspješno njegova i izliječio mnoge bolesnike. Vrijedna su njegova pisana svjedočanstva o epidemiji u Milanu, koja su kasnije obljavljena u knjizi ‘De pestilentia.! Na jednom od svojih pastorlanih obilazaka 1584., na putu u Luzern, Karlo naglo oboli od neke akutne bolesti s visokom temperaturom i nakon nekoliko dana premine. Svetim je proglašen 1610. Proglašen je zaštitnikom od zaraznih bolesti. Umro je, ali i mrtav još govori kao jedan od divova biskupskoga pastorala.

 Josip Antolović SJ

 Molitva: Gospodine, čuvaj u svome narodu onaj duh kojim si ispunio svetog biskupa Karla: da se tvoja Crkva trajno obnavlja i sve sličnija Kristu svijetu otkriva njegovo lice. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

Bitno.net

A sada ću vam reći nešto o sv. Karlu iz osobnog iskustva: o. Antolović je spomenuo da je sazivao sinode, da se okružio svetim muževima i ženama u vidu pouke katekizma i obnove vjere nakon Tridentskog sabora koji je doista obnovio Crkvu i koji je trajao s prekidima od 1545.-1568. Na jednoj sinodi svoje nadbiskupije, 1574. godine, živo je molio svoje sufraganske biskupe da šire djelo sv. Anđele Merici kako bi što više cvala katolička vjera. U vidu lakšeg i djelotvornijeg njihova rada, okupio je njezine kćeri u male zajednice, jer ih je sv. Anđela ostavila da žive u svojim kućama kao posvećenice Isusu, odgajajući brojnu djecu svoje braće i sestara, ili su bile kućne pomoćnice ili odgojiteljice u bogataškim obiteljima i tamo apostolski djelovale. Crkva im je i prije Tridentinuma povjerila VJERONAUK, jer ih je sv. Anđela u Duhu Svetome tako obučila u vjeri, jer je i sama „svima propovijedala vjeru u Svevišnjeg Boga“, da su mogle same biti vjeroučiteljice. Bile su to nedjeljne škole kršćanskog nauka. I nakon Anđeline smrti 27. siječnja 1540., neke su i dalje živjele po obiteljima, a neke su živjele po dvije, tri u vidu lakšeg apostolskog djelovanja. No sv. Karlo ih je u svojoj nadbiskupiji "kongregirao" u zajednički život i dao svoja dopunska pravila. Proširile su se vrlo brzo po Papinskoj državi i u Južnu Francusku, da bi već 1604. došle i u Pariz. Godine 1612., francuski su biskupi, po odredbi Tridentinskog sabora, da ni jedna posvećena osoba ne smije živjeti sama u svijetu, odlučili uvesti uršulinke u strogu klauzuru, t. j. zatvorenost, ali su im ostavili apostolat. Sada su dobile kršćanske škole kao glavni zadatak. U Italiji su se biskupi trudili sačuvati originalni oblik svjetovnog instituta. Bio je to doista PRVI SVJETOVNI ILI SEKULARNI INSTITUT U CRKVI, 400 godina prije negoli je papa Pijo XII. 1947. utemeljio takvo nešto.

Drugo: o. Antolović je napisao da je posjećivao svoje svećenike. Da, penjao se po Alpama, i najsiromašnijeg svog svećenika došao je vidjeti kako mu je. Zato je bio obljubljen i od svoga klera. Tu je zaradio tuberkulozu. Proučavajući životopis sv. Anđele, posjetila sami gradić Salò na Gardskom jezeru u kojem je živjela. U predivnoj katedrali vidjela sam korporal (tjelesnik) i dio misnog odijela  koji se nekada nosio na lijevoj ruci (manipul), kao relikt rimskog rupca za brisanje znoja, zalivenog krvlju. U jednoj kapeli (sada njemu posvećena) te katedrale prvi je puta kod sv. Mise bacao krv. Ta se sveta relikvija čuva u ormariću na lijevoj strani kapelice (druga desno od ulaza).

 I još nešto: nekoliko dana prije smrti hodočastio je pješice na Svetu goru Varallo, nešto oko 90-100  km od Milana. Tamo je bio dva puta, a svećenik rektor te bazilike mi je rekao da su hodočašća u to mjesto, koje sadržava 44 kapele s prizorima iz Isusova života, zaživjela upravo zbog sv. Karla i sv. Anđele koja je također dva puta hodočastila iz Brescie (oko 200 km!). Toliko su bili oboje poznati. Sv. Karlo je bio tamo krajem listopada 1584. Vratio se upravo da umre od tuberkuloze u Milanu, gdje je sahranjen u poznatoj Milanskoj katedrali, veličanstvenoj bazilici Marijina rođenja, koja je remek djelo arhitekture i drugih vrsta umjetničkih djela. Namjeravajući još ići u Luzern, obolio je i jedva stigao u Milano. Umro je 3. studenoga (slavi se 4.). Na 400-obljetnicu njegove smrti, 3. studenoga 1984., na Varalo je hodočastio i sv. Ivan Pavao II., a meni je Bog dao milost da sam bila nekoliko puta vodeći hodočašća. Jedno takvo bilo je upravo 3. studenoga. U jednoj kapeli čuva se još i sada njegov siromašni krevet, a ima i nekoliko njegovih slika i kipova. 45. kapela je veličanstvena bazilika Marijina Usnuća i Uznesenja. Isplati se vidjeti i obaviti pobožnosti. Sve je na ogromnom prostoru od 34 hektara, a vidi se vrh Materhorna (Cervino), dok dolje šumi bistri potok Mastalone. Dio raja na zemlji uza sve milosti koje ljudi dobivaju po pobožnosti.

 Sveta Gora Varallo čudesna je zamisao franjevca, o. Bernardina Caimi, da prenese Isusov život na obronke Alpa u Sjevernu Italiju, jer su putovi u Svetu Zemlju postali vrlo opasni zbog Turaka. Sadržava 44 kapele, a 45. je spomenuta bazilika Marijina Usnuća i Uznesenja. Likovi su u naravnoj veličini, gotovo svi odjeveni tkaninom, neki imaju i prirodnu kosu, s vrlo izražajnim licima, već prema otajstvu kojeg predstavljaju iz Isusova i Marijina života te ostalih osoba. Ima ih oko 800! Taj kompleks je rađen gotovo 250 godina uz najveće umjetnike kraja. Kasnije su po uzoru na tu Svetu goru načinjene i druge.

Neka sve zagovara veliki i skromni sv. Karlo!

Svim Dragicama, Karolinama, Dragutinima i Dragecima čestitajmo imendan sa željom da ih čuva i blagoslovi njihov veliki zaštitnik!

s. Klaudija

 

Hia.com.hr koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.